Een toegankelijke overheid

Gijs Veyfeyken op 21/05/2015

Vandaag is het Global Accessibility Awareness Day. #GAAD voor Twitteraars onder jullie.

The purpose of the day is to get people talking, thinking and learning about digital (web, software, mobile, etc.) accessibility and users with different disabilities.

We richten onze aandacht vandaag op de overheid. Die gaat met volle gas voor digitale dienstverlening. Super! De digitale wereld kan toegankelijker zijn dan de fysieke wereld. Maar dat is die vandaag zeker niet.

logo Federale overheid logo Brussels hoofdstedelijk gewest

De verschillende overheden in België delen onze wens voor een toegankelijkere overheid. Daar is geen twijfel over. Ze tekenden het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en er is de federale wet ter bestrijding van discriminatie. Maar ze pakken het niet effectief aan.

logo Waalse overheid logo Vlaamse overheid

Een niet zo vruchtbaar verleden

Provincies maakten budget vrij voor website-audits van hun steden en gemeenten. De Vlaamse en Waalse overheid voor hun afdelingen. Net als het Brussels gewest en de Kanselarij van de Eerste Minister voor federale websites. Tientallen audits en rapporten met problemen en mogelijke oplossingen om die websites te verbeteren. Toch leidde dat niet altijd tot toegankelijkere websites. Omdat de verantwoordelijken niet om een audit vroegen. Het kwam van bovenaf. En het kwam na de bouw van hun website.

De Vlaamse regering besliste in 2004 dat al haar websites toegankelijk moeten zijn. Zowel bij aanbestedingen van de Vlaamse als de Federale overheid is het een verplichte vereiste in de technische specificaties. Maar er is geen controle, verplichting of beloning. Het project ToeWeb van de Vlaamse overheid richtte een stuurgroep op met een contactpersoon uit elk beleidsdomein. Ze boden opleiding aan en hielden de vinger aan de pols. Het project werd enkele jaren geleden op een waakvlammetje gezet.

Een onzekere toekomst

In het federale regeerakkoord staan twee zinnetjes die ons interesseren:

De overheid onderzoekt hoe ze samen met de Gemeenschappen en het middenveld de bevordering van e-inclusie kan intensifiëren, zowel op vlak van toegankelijkheid en toegang als op vlak van het gebruik van ICT in het dagelijkse leven.
Websites en digitale documenten zijn maximaal toegankelijk voor alle gebruikers, inclusief ouderen, kleurenblinden, slechtzienden en personen met een handicap.

We dachten dat dit concreet zou worden bij de lancering van Digital Belgium van minister De Croo, het actieplan dat de digitale langetermijnvisie voor ons land schetst en vertaalt in duidelijke ambities. Helaas geen woord over toegankelijkheid.

We duimen dat het wetsvoorstel webtoegankelijkheid het haalt. Bijna alle Europese lidstaten hebben nu al wetgeving op dit vlak. Wacht niet tot Europa het verplicht met regelgeving. Keur dit wetvoorstel nu goed.

Vlaanderen gaat radicaal digitaal. In de volgende 3 jaren gaat er 10 miljoen euro naar digitale dienstverlening, bovenop de nodige ICT-investeringen. Er is een nieuw agentschap Informatie Vlaanderen opgericht dat alles in goede banen moet leiden. Wij hopen dat minister Homans leert uit de ervaringen van het verleden en deze kans benut om een integraal toegankelijke dienstverlening op te zetten.

To-do lijst

Met regelgeving alleen creëer je geen toegankelijke dienstverlening. Wat moet er dan gebeuren om een grote organisatie zoals een overheid toegankelijk te maken?

 1. Bewustmaken. Toegankelijkheidsvereisten botsen vaak op weerstand. Zonder sensibilisering op alle niveau's van de organisatie is die weerstand moeilijk te doorbreken.
 2. Verantwoordelijkheid in de juiste handen Iedereen moet zijn steentje bijdragen maar leg de eindverantwoordelijkheid liever bij de techneuten dan bij een handicapgerelateerde dienst.
 3. Kennis en vaardigheden. Maak toegankelijkheidsexperts van huidige werknemers of neem nieuwe mensen aan met bewezen ervaring. Eis en controleer de nodige vaardigheden van externe partijen die voor u werken.
 4. Processen. Er is geen begin en eindpunt. Integreer toegankelijkheid in elke stap van elk proces. Enkel testen op het einde van de rit is onvoldoende.
 5. Framework. Kies een toegankelijk framework of verbeter het huidige. Hergebruik zoveel mogelijk dezelfde componenten. Verbeter ze continu. Zet enkel stappen vooruit en nooit een stap terug.

Een goed voorbeeld is de Canadese overheid. Een blinde dame legde klacht neer omdat ze niet online voor de overheid kon solliciteren. Canada verloor de rechtszaak en werd verplicht om haar websites toegankelijk te maken. De Canadese overheid trainde 4000 developers en maakte 10 miljoen webpagina's toegankelijk op 15 maanden tijd. Interview lead accessibility consultant David Macdonald. Zijn advies:

canadese vlag
 • Get senior management buy-in either by carrot or stick.
 • Choose the IT frameworks carefully
 • Design for accessibility when the cement is wet
 • Get the templates right
 • Train your staff

Aan Federaal minister van Digitale Agenda Alexander De Croo,
aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen Liesbeth Homans,
aan Brussels staatssecretaris voor Informatica, Digitalisering en Gelijke Kansen Bianca Debaets,
aan Waals minister voor Digitale Zaken Jean-Claude Marcourt,

Maken we er samen werk van?

Reageer als eerste

21 mei: Global Accessibility Awareness Day

Bart Simons op 18/05/2015

Op donderdag 21 mei is het Global Accessibility Awareness Day. Die dag vragen mensen in de hele wereld aandacht voor digitale toegankelijkheid. Ook u kunt uw steentje bijdragen. Als de term "digitale toegankelijkheid" u de wenkbrauwen doet fronsen, is deze dag de ideale gelegenheid om er meer over te leren. Als u al weet waar het over gaat, is dit de gelegenheid om ook andere mensen erover te vertellen, om iets bij te leren, of om de tijd te nemen om iets concreets te verbeteren aan de toegankelijkheid van een onderdeel van uw website.

Uw uitdaging voor 21 mei, help digitale toegankelijkheid vooruit en praat erover in uw omgeving.

Nog veel te doen

In België heeft 15% van de bevolking een handicap. Als de digitale wereld niet toegankelijk is, kunnen al deze mensen steeds moeilijker meedoen in onze samenleving. Maar digitale toegankelijkheid helpt veel meer mensen. Niemand is perfect en de omstandigheden waarin we het internet gebruiken, zijn ook veel diverser geworden.

Nochtans zijn vandaag slechts 14% van de Belgische websites toegankelijk voor iedereen. Online bankieren, boodschappen doen en een vlucht boeken zijn voor veel mensen nodeloos moeilijk of onmogelijk. Niet omdat de technologie ontbreekt maar omdat de interfaces slecht gebouwd zijn.

De uitdaging

1. Ervaar het zelf

Ervaar zelf welke toegankelijkheidsproblemen je als persoon met een handicap ondervindt door bijvoorbeeld:

 • De muis van uw computer los te koppelen en een kwartiertje enkel met het toetsenbord te surfen. Gebruik de tabtoets om van link naar link te navigeren en Enter om een link te activeren.
 • Het geluid van uw computer uit te schakelen en enkele video's te bekijken.
 • Met de Chrome-extensie NoCoffee Vision Simulator kleurenblindheid en verminderd kleurcontrast te simuleren.

  Instellingen van de Nocoffee extensie: color deficiency=deuteranopia, contrast loss=30

 • Alle afbeeldingen te vervangen door hun alt-tekst op de webpagina's die u bezoekt. In Firefox kunt u daarvoor de optie 'Replace images with alt attribute' gebruiken in de web developer toolbar.

Als u problemen ondervindt om de inhoud te begrijpen, dan is de website onvoldoende toegankelijk.

2. Toegankelijkheid verbeteren van een onderdeel van uw website

Verbeter iets aan de toegankelijkheid van uw (toekomstige) website. Hier volgen enkele suggesties afhankelijk van uw profiel:

Als u inhoud aanlevert:

 • Zoek in uw CMS hoe u een tekstalternatief toevoegt aan afbeeldingen. Vul ontbrekende tekstalternatieven in of verbeter eventueel fouten. Deze beslissingstabel helpt u een goed tekstalternatief te bepalen voor verschillende soorten afbeeldingen.
 • Ondertitel een video op YouTube: dit is nuttig voor doven en slechthorenden en ook voor mensen voor wie Nederlands niet hun moedertaal is.
 • Als u documenten maakt in Microsoft Word die u later als PDF opslaat, controleer of u ze op een toegankelijke manier omzet naar PDF.

Als u grafisch ontwerper bent:

 • Meet het contrast van de tekst ten opzichte van de achtergrond, bijvoorbeeld met de Color Contrast Analyser. Als het contrast lager is dan 4,5, probeer dan een combinatie te vinden van kleuren die en beter contrast opleveren, bijvoorbeeld met de Tanaguru Contrast Finder.
 • Als de focus niet zichtbaar is tijdens het tabben van link naar link, zoek dan in de CSS naar outline:none statements en verwijder ze zonder nadenken.

Als u ontwikkelaar bent:

U kan uiteraard andere acties ondernemen die hier niet zijn vermeld. U kan ook een willekeurig ijkpunt van de AnySurfer checklist nemen en nagaan of uw website eraan voldoet. Er is telkens een testmethode uitgeschreven.

3. Praat erover

Tijdens de Global Accessibility Awareness Day nodigen we iedereen uit om over digitale toegankelijkheid te praten. Deel wat u heeft geleerd, vertel de wereld welke verbeteringen u heeft aangebracht en aarzel niet om ons te informeren of uw vragen te stellen. De Twitter hashtag van de awareness day is #gaad.

Bedankt voor uw bijdrage. Hopelijk niet alleen op 21 mei maar ook daarna!

Reageer als eerste

Toegankelijke uitklapmenu's

Bart Simons op 29/04/2015

Links in een uitklapmenu verschijnen als je er met de muis over gaat. Hetzelfde is vaak moelijk of onmogelijk met het toetsenbord en screenreaders. We vatten de essentiële punten samen waarop u moet letten en geven voorbeelden van goede uitklapmenu's die voor alle gebruikers vlot toegankelijk zijn.

voorbeeld van een uitklapmenu met 4 niveaus

Algemene aanbevelingen

 • Structureer de links van het menu met een HTML-lijst met een of meerdere nesting niveau's.
 • Zorg ervoor dat alle niveau's van het uitklapmenu bereikbaar en activeerbaar zijn, ongeacht hoe men ermee interageert: met de muis, het toetsenbord, een screenreader en andere hulpmiddelen.

U kunt bijkomende informatie geven:

 • Markeer de geneste lijst als een navigatiemenu met <nav role="navigation">
 • Kondig aan dat de links van het eerste niveau van het menu dienen om een submenu te openen: aria-haspopup="true"
 • Kondig aan wat de status is van de elementen van het menu: open of gesloten, met aria-expanded="true" en aria-expanded="false"

Goede oplossingen

De goede oplossing hangt af van de context. Het is de bedoeling dat iedereen zich gemakkelijk kan oriënteren in de site en er gemakkelijk in kan navigeren.

We verdelen uitklapmenu's in twee catégorieën, met als belangrijkste verschillen:

 • wat men moet doen om het submenu te laten verschijnen: verschijnt het als de muis erover beweegt (hover) of moet men klikken? Verschijnt het met het toetsenbord met TAB of ENTER?
 • de manier waarop de submenu's zijn verborgen: offscreen (of clipping) of display:none.

Er bestaan heel wat combinaties. We hebben ervoor gekozen twee oplossingen voor te stellen die goed werken.

TAB en offscreen positioneren

Voorbeelden: responsive uitklapmenu gebaseerd op een voorbeeld van Simply Accessible en demo van een toegankelijk uitklapmenu voorgesteld door Accede Web. De eerste is responsive, de tweede niet, maar los daarvan is hun gedrag gelijkaardig.

uitklapmenu AnySurfer

uitklapmenu AnySurfer op mobile: verschijnt als geneste lijst

Het gedrag van het menu is als volgt:

 • Met de muis:
  • Het submenu verschijnt als de muis over het parent element beweegt.
  • Klikken op het parent element opent de bijhorende pagina.
 • Met het toetsenbord:
  • Het submenu verschijnt met TAB, als de focus op het parent element komt.
  • Met ENTER navigeert men naar de bijhorende pagina.
  • De inhoud van de geneste lijst kan van boven naar onder doorlopen worden met TAB, in de volgorde van de broncode.
 • Met een screenreader:
  • Het volledige menu is voortdurend zichtbaar als een eenvoudige geneste lijst want de submenu's zijn verborgen maar blijven zichtbaar voor een screenreader (offscreen of clipping). Het is dus niet nodig om aria-haspopup of aria-expanded te gebruiken.
  • Alle links van het menu zijn altijd zichtbaar in de linkslijst van de screenreader.
  • Het menu kan eenvoudig doorlopen worden met pijl omlaag, in de volgorde van de broncode.

Deze oplossing is aanbevolen als de links van het eerste niveau links zijn naar pagina's van de site.

Deze oplossing is niet praktisch als het uitklapmenu erg lang is want de gebruiker moet naar elke link tabben om het te doorlopen . In dit geval kan een skip link (ga naar inhoud) nuttig zijn.

ENTER en display:none

Voorbeeld: Adobe accessible mega menu.

uitklapmenu van Adobe

Het gedrag van het menu is als volgt:

 • Met het toetsenbord:
  • TAB doorloopt enkel de links van het eerste niveau, die zichtbaar zijn.
  • Het submenu verschijnt met ENTER.
  • TAB doorloopt het submenu als het verschenen is.
 • Met een screenreader:
  • Enkel het eerste niveau van het menu is voortdurend zichtbaar.
  • De submenu's zijn verborgen met display:none.
  • De screenreader kondigt aan dat het parent element dient om een uitklapmenu te laten verschijnen (dankzij aria-haspopup) en geeft aan of het menu momenteel uitgeklapt is of niet (dankzij aria-expanded).

Het grote voordeel van deze oplossing is dat een toetsenbbordgebruiker niet verplicht is alle niveau's van het menu met de tabtoets te doorlopen.

Voor ditzelfde gedrag met het toetsenbord zijn er drie varianten, afhankelijk wat de elementen van het eerste niveau van het menu doen:

 1. Enkel het submenu in- en uitklappen
 2. Het submenu uitklappen en een pagina van de site openen
 3. Enkel een pagina van de site openen (er is dan een aparte knop om het submenu in- en uit te klappen)

Eerste variant

De links van het menu dienen enkel om de submenu's in- en uit te klappen. Bij de links van het eerste niveau van het menu hoort geen pagina van de site.

 • Met de muis: het submenu verschijnt als men op het parent element klikt. Een tweede klik klapt het submenu weer in.
 • Met het toetsenbord: de eerste ENTER laat het submenu vrschijnen, de tweede ENTER klapt het weer in.

Het is een goede oplossing als er geen "landingspagina's" zijnop het eerste niveau van het menu.

Tweede variant

Voorbeeld op de pagina van het FWO

De links van het menu hebben een dubbele functie:

 • Met de muis: het submenu verschijnt als de muis over het parent element beweegt. Klikken op het parent element opent de bijhorende pagina
 • Met het toetsenbord: de eerste ENTER doet het submenu verschijnen. De tweede ENTER op dezelfde link opent de bijhorende pagina.

Dit type menu kan verwarring veroorzaken want dezelfde link heeft twee functies. Sommigen zullen niet begrijpen dat de link ook dient om een pagina te openen, en zullen die inhoud misschien niet ontdekken.

Derde variant

Voorbeeld op Screenfeed.

De links van het menu dienen om een pagina te openen en er is een aparte knop om het menu uit te klappen.

uitklapmenu 'poney' met een knop om het menu uit te klappen

Het is een goede oplossing als de elementen van het menu een dubbele functie hebben. Geef de knop een duidelijk opschrift.

Alternatief voor het uitklapmenu: submenu's op de pagina's

Voorbeeld: uitklapmenu op de site van de stad Leuven: het uitklapmenu onder "Ville de la bière" verschijnt niet met het toetsenbord en het is onzichtbaar met een screenreader. Maar als we op de link "Ville de la bière" klikken, vinden we een submenu dat dezelfde links bevat als het uitklapmenu:

uitklapmenu 'Ville de la bière' submenu in de linkerkolom dat dezelfde links bevat

 • Het submenu verschijnt als de muis erover beweegt.
 • Met het toetsenbord is het onmogelijk het submenu te laten verschijnen (niet met TAB en ook niet met ENTER).
 • Enkel het eerste niveau van het menu is voortdurend zichtbaar. De submenu's zijn verborgen met display:none.
 • Op alle pagina's die vanuit het menu bereikbaar zijn, is een submenu beschikbaar dat identiek is aan het uitklapmenu.

Dit kan een oplossing zijn als het uitklapmenu te lang is. Let er wel op dat het submenu op alle onderliggende pagina's gemakkelijk vindbaar is en dat het duidelijk is waarvan dit de subnavigatie is.

Vaak voorkomende fouten

We zien regelmatig uitklapmenu's die niet toegankelijk zijn. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Vermijd alvast deze fouten:

 • Het uitklapmenu is enkel te doorlopen met de pijltjes, niet met TAB: dit gedrag verwacht men in een applicatie maar niet in een webpagina.
 • De ARIA-role-attributen menu, menubar of menuitem zijn gebruikt: deze rollen zijn bedoeld voor toepassingsmenu's en niet voor navigatiemenu's, en ze verbergen de semantiek die in de HTML-code aanezig was (zoals lijsten en links). Gebruik deze rollen dus niet voor navigatiemenu's.
 • TAB doorloopt de links van de submenu's maar ze worden niet zichtbaar. U moet ervoor zorgen dat de uitklappende gedeelten zichtbaar worden als ze focus krijgen.
 • De links van het uitklapmenu zijn toegankelijk maar verwijzen niet naar de aangekondigde pagina (voorbeeld: bug op een module van Superfish voor Drupal).
 • De links van het menu zijn geen links. Gebruik niet enkel onClick
 • Het menu is niet gestructureerd als een geneste lijst, de volgorde van de links is niet correct.
Reageer als eerste

Infinite scrolling

Gijs Veyfeyken op 10/04/2015

Infinite scrolling of oneindig scrollen is een techniek waarbij nieuwe inhoud automatisch inlaadt wanneer de gebruiker het einde van de pagina bereikt. Denk bijvoorbeeld aan de tijdslijn van uw Facebook profiel.

Het is een alternatief voor de traditionele 'pagination'. Denk bijvoorbeeld aan de links onderaan Google's zoekresultaten.

scherm met pagination en scherm met infinite scrolling naast elkaar
Bron Smashing Magazine

Infinite scrolling heeft voordelen, vooral op mobiele toestellen. Je bespaart schermoppervlakte en de gebruiker hoeft enkel te vegen. Nieuwe inhoud laadt automatisch.

The advantage of not having to acquire and click “next page” keeps audiences engaged with the content and less focused on the mechanics of navigating to the next page.

Hoa Loranger Norman Nielsen Group

Er zijn helaas ook veel nadelen aan deze techniek verbonden.

Accessibility

 • Je kan het niet combineren met een footer. Die is onbereikbaar omdat die telkens opschuift om plaats te maken voor nieuwe inhoud. De inhoud die scrollt moet daarom het laatste element van de pagina zijn.
 • Het is onverwacht en ongevraagd gedrag. Het is verwarrend voor iemand die geen overzicht van het scherm heeft. De gebruiker moet altijd de controle over de pagina hebben. Nieuwe content mag daarom pas ingeladen worden wanneer de gebruiker daar om vraagt. Dat is makkelijk op te lossen door een knop toe te voegen "laad meer resultaten" of "laad meer berichten".

Usability

Infinite scrolling kan een optie zijn voor websites met "time killing activities" waarbij alle inhoud op het zelfde niveau staat. Bijvoorbeeld Facebook, Pinterest en Twitter. Voor websites met een taakgeörienteerd doel is het minder geschikt. Iets zoeken, bestellen, vergelijken. Er zijn te veel nadelen aan verbonden.

Infinite scrolling:

 • maakt het moeilijk om te zoeken binnen een pagina of iets terug te vinden op een pagina;
 • is desoriënterend, je weet niet waar je bent, de scroll-balk geeft geen correct beeld van de lengte van de pagina;
 • neemt de controle af van de gebruiker, je kan het einde van de pagina niet bereiken;
 • creëert psychologische vermoeidheid, je hebt geen mentaal overzicht;
 • maakt navigeren moeilijk, je kan geen inhoud overslaan, wat met pagination wel gaat.

Bronnen

Conclusie

Gebruik het niet voor taakgeörienteerde websites. Daarvoor is de genummerde pagination beter geschikt. Als de inhoud van uw website er wel toe leent, voeg dan een knop "laad meer berichten" toe. De gebruiker moet de controle over de pagina hebben. Test of het werkt met het toetsenbord en een screenreader.

Reageer als eerste

Be-hackathon: apps voor personen met een handicap

Bart Simons op 03/04/2015

Be.Wan organiseerde vorig weekend een Be-hackathon in de lokalen van Wagon in de coworking space co.station in Brussel. Een 70-tal studenten, verdeeld in groepjes van 4 ontwikkelaars, kregen de opdracht om in 36 uur tijd een smartphone app te ontwikelen die personen met een handicap helpt bij dagelijkse activiteiten.

AnySurfer was aanwezig tijdens de startdag van het project op 18 maart. Eerst presenteerde Gilles Boon van Be.Wan het verloop van het hackaton-weekend. Daarna was er een presentatie door Creth, een adviescentrum over hulpmiddelen voor mensen met een handicap. Ze vertelden de studenten hoe mensen met een handicap smartphones gebruiken, welke hulpmiddelen ingebouwd zijn in de verschillende besturingssystemen en welke bijkomende hulpmiddelen er op de markt zijn. Zoals bijvoorbeeld een brailleleesregel of een schakelaar. Vincent Collin benadrukte dat het belangrijk is om apps altijd te laten testen door meerdere gebruikers.

Daarna was het de beurt aan onze collega Bart De Clercq. Hij demonstreerde de verschillende toegankelijkheidsopties die in iOS en Android beschikbaar zijn. Deze maken de smartphones heel bruikbaar en heel populair bij mensen met een handicap. Maar ontwikkelaars hebben ook hier een belangrijke rol om hun toepassingen toegankelijk te maken. Zelfs een app die er eenvoudig uitziet, kan toch onbruikbaar zijn als hij niet volgens de standaarden is ontworpen. Bart gaf het voorbeeld van de Uber app die aanvankelijk goed toegankelijk was en ook vaak door blinden werd gebruikt. Na een update van de app was de belangrijkste knop plots niet meer bruikbaar voor VoiceOver, de screenreader van Apple waardoor blinden geen Uber auto meer konden bestellen. Ontwikkelaars moeten dus steeds toegankelijkheid in gedachten houden want het ontwerp en de manier van coderen, zijn bepalend voor de bruikbaarheid van de app. Bart eindigde zijn presentatie met concrete technieken om toegankelijke apps te bouwen.

Na deze presentaties was er de gelegenheid voor Hackaton-deelnemers om ideeën uit te wisselen en vragen te stellen. We merkten een grote motivatie en leergierigheid bij de studenten. Ook personen met een handicap waren aanwezig om vragen te beantwoorden, te reageren op de voorstellen van de studenten en om hen te vertellen welke problemen ze bij dagelijkse activiteiten ondervinden en waarbij apps misschien kunnen helpen.

Na 36 uur programmeren, maakte de jury op zondagavond 28 maart de vier winnende applicaties bekend. Hoewel ze nog niet helemaal operationeel zijn, zien we toch een groot potentieel in de ontwikkelde apps. We hebben niet de kans gehad om de apps op hun toegankelijkheid te beoordelen. We stellen vast dat alle apps voor het Android-platform werden ontwikkeld, terwijl de grote meerderheid van de blinde gebruikers voor Apple-toestellen kiest.

Eerste plaats: Metro

Deze app is vooral bedoeld voor blinden en slechtzienden. Aan een bushalte of op het perron van de metro komen vaak meerdere lijnen voorbij en het is vaak enkel visueel aangegeven welke bus, tram of metro eraan komt. De app lost dat probleem op door met een synthetische stem het lijnnummer en de richting aan te kondigen van elk naderend voertuig. De gegevens zijn afkomstig van een API die de uitbater van het openbaar vervoer ter beschikking stelt (voor hun demo gebruikten de studenten de gegevens van de Londense metro).

Tweede plaats: EasyVoice

Een lid van het groepje dat deze app maakte heeft een kind met een handicap. Door die handicap heeft het kind onder andere problemen om te spreken. Hij gebruikt al een tablet met een app die hem toelaat om vooraf opgenomen zinnen uit te laten spreken. Het grootste ongemak van deze oplossing is dat het kind altijd en overal zijn tablet moet meenemen en ook dat is door zijn handicap niet evident.

De EasyVoice app die tijdens de hackaton werd ontwikkeld, draait op een smartwatch en heeft geen internetverbinding nodig. Zo heeft het kind dit hulpmiddel altijd aan de pols bij zich, waar het gemakkelijk bruikbaar is.

Derde plaats: Swipe

Voor sommige personen is het gebruik van een telefoon te complex, bijvoorbeeld voor iemand die getroffen is door de ziekte Alzheimer. Deze app vereenvoudigt het gebruik van een telefoon drastisch.

Swipe biedt twee mogelijkheden om snelkoppelingen toe te wijzen aan bepaalde telefoonfuncties:

 • Een patroon tekenen op het scherm
 • De telefoon in de buurt brengen van een "Near Fied Communication" of NFC-tag : het eenvoudig in de buurt brengen van telefoon en NFC-tag start bijvoorbeeld een telefoongesprek naar een familielid of naar de hulpdiensten.

Vierde plaats: Pin It

Ook deze app werkt met NFC-tags en is hoofdzakelijk bedoeld voor blinden en slechtzienden. De app werkt volgens het principe van de labelpen, een apparaatje dat sinds enkele jaren op de markt is voor deze doelgroep. Het idee is dat je NFC-tags kleeft op allerlei voorwerpen zoals drankverpakkingen, medicijnen, kleding ... en tegelijk in de app inspreekt om welk voorwerp het gaat. Als je later opnieuw de NFC-tag scant, herhaalt de app de informatie die je voor dit voorwerp hebt ingesproken.

Reageer als eerste