Europese wetgeving moet beter

Bart Simons op 09/06/2015 - reageer als eerste

Cet article en français: Directive européeenne : il faut exiger plus

Aan de 28 Europese ministers van telecommunicatie, aan minister De Croo:

De Europese instellingen beloven wetgeving die toegankelijkheid van websites verplicht. Om dat doel te bereiken, moeten de huidige voorstellen drastisch verbeteren. Anders wordt het een maat voor niets.

Minister De Croo zegt in een antwoord op een schriftelijke vraag:

Daarnaast stimuleer ik het Europees initiatief om te komen tot een verordening die de overheid verplicht hun websites toegankelijk te maken voor bezoekers met een functionele beperking op basis van internationale open standaarden voor webtoegankelijkheid. Dit is van toepassing op alle overheidswebsites en websites van organisaties die overheidstaken uitvoeren.

@DigitalAgendaBe bevestigt via Twitter:

Hier zijn we heel blij mee. Tegelijk roepen we onze minister op om er mee voor te zorgen dat het een goede wet wordt die echt een verschil maakt voor de 80 miljoen Europeanen met een handicap.

Concreet gaat het over een richtlijnvoorstel van de Europese Commissie op 3 december 2012. Dit was een mager beestje:

  • een beperkt aantal overheidswebsites,
  • enkel voor websites en niet voor andere digitale communicatie,
  • niet voor informatie die verspreid wordt via apps voor mobiele toestellen,
  • geen sancties,
  • geen aanspreekpunt voor klachten.

Het Europees Parlement zag deze tekortkomingen en formuleerde heel wat amendementen bij het richtlijnvoorstel. Deze werden met 92% van de stemmen aangenomen op 26 februari 2014.

Dit was hoopgevend maar de Commissie en de lidstaten lijken deze amendementen te negeren. In het laatste voortgangsrapport van het Letse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (PDF-document) staan verontrustende voorstellen:

  • geen apps,
  • uitzonderingen voor downloadbare documenten,
  • uitzonderingen voor third-party content.

We roepen minister De Croo op om vrijdag tijdens de vergadering van de Raad van de Europese Unie deze voorstellen van tafel te vegen. Mensen met een handicap hebben een wet nodig die het recht op toegang tot digitale informatie verzekert, zoals beschreven in artikel 9 van het VN-verdrag. Inspiratie vindt u in deze aanbevelingen voor leden van de Raad van de EU (Word-document) van de European Blind Union.

Dat er wetgeving moet komen, is duidelijk. Vrijblijvende actieplannen werken niet. We wachten er bovendien al erg lang op. In de Digitale Agenda voor Europa staat nochtans:

De Commissie zal: (...) tegen 2011 (...), voorstellen doen om te garanderen dat websites van de overheid (en websites die basisdiensten aan de burger leveren) tegen 2015 volledig toegankelijk zijn.

De lidstaten discussiëren nog steeds over de voorstellen. Zorg alstublieft dat de wet er komt en vooral dat deze wet zijn doel bereikt: dat burgers met een handicap gewoon mee profiteren van de digitalisering.