u bent hier

Binnen vier maanden moet de Europese richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites omgezet zijn in de Belgische wetgeving. Wat weten we over de stand van zaken?

Op een schriftelijke vraag in de Kamer antwoordt de Vice-eersteminister van Digitale Agenda en Telecommunicatie "De verschillende gefedereerde entiteiten zijn momenteel bezig met de omzetting van de richtlijn". AnySurfer wordt in het antwoord met naam genoemd. Daarom willen we een belangrijke nuance aanbrengen:

1. Sinds 2011 worden alle sites die door de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) (ex-Fedict) worden gehost en onderhouden onderworpen aan een AnySurfer-audit bij hun ontwikkeling. [...] De door BOSA gehoste sites zijn dus AnySurfer compliant.

Reactie: men kan onmogelijk besluiten dat een website compliant is omdat een audit werd uitgevoerd. Een audit is een onderzoek van de mate van toegankelijkheid van een website. De uitkomst van een audit is helaas nooit dat een website volledig compliant is. De audit is de start van een verbetertraject. Enkel als men na de aanpassingen een nieuwe validatie uitvoert, kan men vaststellen of de website compliant is.

Terug naar de omzetting van de richtlijn: op 30 maart bleek uit een persbericht dat de ministerraad een voorontwerp van wet heeft goedgekeurd. Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State, maar de tekst van het voorontwerp zelf is van hieruit niet te vinden.

In zijn eigen persbericht kondigt minister De Croo een tool aan "die de toegankelijkheid van overheidswebsites in kaart brengt". Die kan inderdaad een steentje bijdragen, maar vergeet niet dat je mensen nodig hebt om de uitkomsten van een dergelijke tool te interpreteren en aan te vullen.

Reacties


Roel Van Gils

Het zinnetje over een 'tool die de toegankelijkheid van overheidssites in kaart brengt' in het persbericht van de minister (eind maart) trok ook mijn aandacht. Er stond geen link bij, dus ik heb het toen even nagevraagd bij BOSA. Het gaat om een open-sourceproject waar enkele enthousiaste BOSA-developers tot september 2017 aan gewerkt hebben. Dat deden ze in de schoot van het OpenFed-initiatief van BOSA (ex-Fedict). Ik denk dat de hoofdactiviteit van dit team bestaat uit het onderhouden van een specifieke Drupal-distributie voor overheidssites. Het leuke is dat de tool 'BOSA Accessibility Check' op Github staat en dus vrij te downloaden en te installeren is! Dit is het adres: https://github.com/openfed/AccessibilityCheck Ik heb de tool geïnstalleerd (op mijn lokale ontwikkelomgeving) en uitgetest. Je hebt er wel wat kennis van de command line voor nodig en je moet een aantal zaken handmatig configureren. Je hebt ook NodeJS en Grunt nodig. Op een Windows-omgeving lijkt het me lastig om de tool te installeren. Op Linux gaat het vrij vlot. De tool is goed gemaakt, maar is zeker niet uniek in zijn soort. Ze bestempelen hem zelf als 'Beta', maar de laatste commit op Github dateert van september vorig jaar. Het is een eigenlijk een fork van HTML CodeSniffer, die uitgebreid werd met een web crawler. De developers hebben ook een handige web-interface gemaakt waarin je een start-adres kan invullen, waarna de crawler z'n werk doet. De tool is in twee versies beschikbaar: een server-versie (die heb ik geprobeerd) en een client-side JavaScript-applicatie die je kan oproepen m.b.v. een bookmarklet. Het resultaat van zo'n automatische check geeft uiteraard wel enig inzicht in de toegankelijkheid van de site, maar kan eigenlijk enkel gebruikt worden ter ondersteuning van een volledige WCAG Audit, die (zoals je vanzelfsprekend weet) ook best uitgevoerd wordt door iemand met verstand van zaken. De resultaten zijn gebaseerd op de ruleset van HTML CodeSniffer, en zijn dus heel vergelijkbaar met wat tools als bv. aXe en Tenon je als output geven. In het algemeen wordt aangenomen dat je 15 à 20% van de WCAG guidelines op een betrouwbare manier kan checken met een goeie geautomatiseerde test (die gebruikmaakt van een headless browser, en dus JavaScript aware is). Ik heb natuurlijk geen zicht op wat de verdere plannen zijn met de tool, maar ik zie wel dat er enkele openstaande issues zijn op de Github-pagina. Die zijn interessant om eens te lezen: https://github.com/openfed/AccessibilityCheck/issues Ik vind het zelf wel wat ver gaan van de minister om deze tool te omschrijven als een 'tool die de toegankelijkheid van overheidssites in kaart brengt', want dat doet deze tool eigenlijk niet. Dit is een tool die developers en testers ondersteunt bij hun werkzaamheden.

Reageer