Te veel uitzonderingen in Europees wetsvoorstel

Bart Simons op 19/02/2016 - 2 reacties

Dit is een vervolg op Europese wetgeving moet beter. Cet article en français: Trop d'exceptions dans la directive européenne

Minister van digitale agenda, Alexander De Croo heeft vorig jaar zijn steun toegezegd voor "een verordening die de overheid verplicht hun websites toegankelijk te maken voor bezoekers met een functionele beperking". De Europese instellingen zijn op dit moment in gesprek over de inhoud van deze wettekst.

Zowel Blindenzorg Licht en Liefde als het Slechtzienden- en Blindenplatform Vlaanderen als de Brailleliga zijn niet tevreden met de inhoud van het voorstel van deze wetgeving in ontwikkeling (PDF).

Deze tekst zal drastisch moeten wijzigen als de wet het doel wil bereiken waarvoor ze werd opgesteld: alle burgers toegang geven tot de steeds digitaler wordende dienstverlening van de overheden.

Voor België neemt het kabinet De Croo aan deze onderhandelingen deel. AnySurfer steunt de oproep van de Belgische belangenorganisaties om te werken aan een zinvolle wet en niet aan eentje die, door de vele uitzonderingen, al verouderd zal zijn op het moment dat hij in werking treedt.

De Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap adviseert minister De Croo om op nationaal vlak toegankelijkheid van overheidswebsites wettelijk te regelen. Daarvoor is er zelfs al een wetsvoorstel ingediend in de kamer. Het is enigszins begrijpelijk dat de regering hiermee wacht totdat de Europese verordening klaar is. Maar ze moet dan wel haar verantwoordelijkheid nemen en in de Europese telecom-raad eisen dat de huidige voorstellen grondig worden herzien.

Wat moet er veranderen?

Het huidige voorstel bevat uitzonderingen voor:

  • Intranets: hoe zal iemand met een handicap dan voor de overheid kunnen werken?
  • Audio- en videofragmenten: waarom besteedt men overheidsgeld om ze te maken, terwijl 15% van de bevolking er niets aan heeft?
  • Downloadbare documenten: dus de brochure met meer uitleg en het formulier om iets aan te vragen, moeten niet toegankelijk zijn? Enkel de pagina waar deze documenten te downloaden zijn.
  • Websites van televisieomroepen: dus mensen met een handicap hoeven niet te weten welke programma's er vanavond op tv worden uitgezonden?
  • Websites van scholen en crèches: de schoolplicht geldt toch ook voor kinderen met een handicap en kinderen van ouders met een handicap?

Andere tekortkomingen in de huidige tekst van de verordening:

  • Het zou enkel gaan om websites, niet om apps voor tablets, smartphones, smart watches, smart fridges en wat er binnenkort nog allemaal op ons afkomt.
  • De wet voorziet geen sanctie voor websites die niet voldoen.
  • Er ontbreekt ook een verwijzing naar een kenniscentrum dat kan bepalen of de websites al dan niet voldoen aan de gestelde criteria.

Om het huidige wetsvoorstel te verbeteren, kunnen de telecom-ministers inspiratie vinden in de amendementen van het Europese Parlement die met 92% van de stemmen werden goedgekeurd in februari 2014.

Update 22 februari 2016

Minister De Croo meldt via Twitter dat België wil dat deze wet een stap vooruit zal zijn en hij engageert zich om ook anderen daarvan te overtuigen:

Dit is goed nieuws. Bedankt. Wij staan klaar om u te helpen waar nodig!

Reacties

Jules Ernst schreef 4 jaar geleden

Ik mis in de lijst van uitzonderingen "Online mapping services", geografisch kaarten. Niet alles van een kaart is altijd volledig toegankelijk te maken, maar zoiets als met een toetsenbord door een kaart navigeren is relatief eenvoudig op te lossen of werkt vaak al goed in online kaarten.

Ik kan me wel voorstellen dat er binnen geografische kaarten uitzonderingen benoemd moeten worden, bijvoorbeeld een gemarkeerd gebied dat zich in tekst moeilijk laat beschrijven.

Toon schreef 4 jaar geleden

De scholen staan er wss in omdat die niet door de overheid aangestuurd worden, en de overheid dat dus niet kan controleren, opvolgen of sanctioneren. Scholen (meerbepaald schoolbesturen) hebben een grote mate van autonomie, en zijn niet echt overheidsorganen.

Niet dat sites van scholen niet toegankelijk horen te zijn, maar het zou al heel wat zijn als er een ernstig engagement komt om dat te realiseren voor al wat ondubbelzinnig overheid is. De uitzonderingen die er allemaal in staan, doen me echter vermoeden dat het vooral om woorden gaat, en dat men er op voorhand al vanuit gaat dat het daarmee gepaard gaande engagement niet te realiseren zal vallen.