u bent hier

De Europese richtlijn over de toegankelijkheid van overheidswebsites is op federaal niveau omgezet in een wet van 19 juli 2018. In artikel 8 lid 1 staat:

De Koning duidt de instantie aan die periodiek toezicht houdt op de mate waarin websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Op 25 september 2019 (14 maanden later) is het Koninklijk Besluit gepubliceerd:

De federale overheidsdienst bevoegd voor Digitale Agenda wordt aangeduid als toezichthoudende instantie.

Een Federale Overheidsdienst met die naam is niet meteen te vinden. Er is wel een Minister van Digitale Agenda, Philippe De Backer. Hij is o.a. bevoegd voor de FOD Beleid en Ondersteuning en die heeft een directoraat-generaal digitale transformatie. Als dit inderdaad de dienst is die de koning bedoelt, dan is op hun website nog niets terug te vinden over webtoegankelijkheid of de rol van toezichthouder.

De organisatie die de koning heeft aangeduid, heeft nochtans heel wat taken volgens de wet van 19 juli 2018:

  • sensibiliseren over de toegankelijkheidseisen en hun voordelen, en over de mogelijkheid om feedback te geven als de wet niet wordt nageleefd (artikel 8 lid 6).
  • zorgen dat overheidspersoneel is opgeleid om toegankelijke websites en mobiele applicaties te maken, te beheren en bij te werken (artikel 8 lid 5).
  • een reglement publiceren voor een adequate en doeltreffende handhaving (artikel 8 lid 3).
  • op 23 december 2021 en daarna om de drie jaar verslag uitbrengen bij de Europese Commissie over de resultaten van het toezicht (artikel 8 lid 2).

Noodzakelijk, boeiend en belangrijk werk. Jammer dat er zoveel tijd is overgegaan om deze instantie aan te duiden. Hopelijk beschikt ze over voldoende middelen en het nodige personeel om deze taken ter harte te nemen. Er is haast bij want binnen minder dan een jaar moeten websites van overheidsdiensten voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA en een toegankelijkheidsverklaring publiceren.

Belgian Web Accessibility Office

De Europese Richtlijn moest niet enkel worden omgezet op federaal niveau maar op alle overheidsniveaus van ons land. Om dat werk te coördineren bestaat er een werkgroep met de naam Belgian Web Accessibility Office. Die werkgroep publiceerde de veelbelovende website https://accessibility.belgium.be/

Die website bevat artikels en tools die overheidsdiensten op weg kunnen helpen naar een betere toegankelijkheid. Een interessant startpunt dat hopelijk snel uitgebreid wordt en dat goed bekendgemaakt wordt bij de doelgroep.

Ook de Vlaamse overheid publiceert informatie.

Reacties

Reageer als eerste

Reageer