1.2 Linkteksten zijn betekenisvol binnen hun context

Een gebruiker leidt de bestemming van een link af uit de linktekst. Gebruik daarom altijd een betekenisvolle omschrijving. Het doel van een link kan bij voorkeur uit de linktekst alleen afgeleid worden. Wanneer de linktekst zelf niet betekenisvol is maar wel duidelijk wordt door zijn context, is aan dit ijkpunt voldaan. De context kan de zin of paragraaf zijn waarin de link zich bevindt, de voorafgaande kop, het lijst item, de tabelcel of tabelhoofding.

Voorbeelden

Niet goed

Het doel van de link "Lees meer" kan niet afgeleid worden uit de context omdat die in een andere paragraaf staat en er geen andere contextuele informatie beschikbaar is.

<p>Een kettingbotsing op de E313 richting Antwerpen veroorzaakt kilometers file. Een vrachtwagen met een lading golfballetjes week uit voor een poedel en is gekanteld. Hierbij ging de lading verloren wat voor een spectaculair zicht zorgde.</p>

<p><a href="http://www.anysurfer.be">Lees meer</a></p>

Goed

Het doel van de link is nu wel duidelijk dankzij de voorgaande kop.

<h2>Kilometers file richting Antwerpen</h2>

<p>Een kettingbotsing op de E313 richting Antwerpen veroorzaakt kilometers file. Een vrachtwagen met een lading golfballetjes week uit voor een poedel en kantelde. Hierbij ging de lading verloren wat voor een spectaculair zicht zorgde.</p>

<p><a href="http://www.anysurfer.be">Lees meer</a></p>

Beter

De kop wordt nu als linktekst gebruikt waardoor de onbetekenisvolle omschrijving 'lees meer' overbodig is.

<h2><a href="http://www.anysurfer.be">Kilometers file richting Antwerpen</a></h2>

<p>Een kettingbotsing op de E313 richting Antwerpen veroorzaakt kilometers file. Een vrachtwagen met een lading golfballetjes week uit voor een poedel en kantelde. Hierbij ging de lading verloren wat voor een spectaculair zicht zorgde.</p>

Andere voorwaarden

 • Wanneer een afbeelding een link is, neemt de alt-tekst de rol van linktekst over. In dat geval primeert het doel van de link over de omschrijving van de afbeelding. Geef de afbeelding daarom een alt-tekst die het doel van de link duidelijk maakt.
 • Idem voor client side image maps: elk area-element heeft een alt-tekst nodig die het doel van de link specifieert.
 • Met behulp van CSS is het mogelijk om delen van linkteksten te verbergen. Screenreadergebruikers zullen toch de volledige linktekst kunnen lezen. Deze techniek is toegestaan, mits correct toegepast. Meer info in dit artikel over verborgen tekst.
 • Een betekenisvolle linktekst hoeft niet te starten met 'ga naar' of 'klik hier om'. Visueel moet het immers al duidelijk zijn dat het om een link gaat en ook een screenreader kondigt links zelf aan.
 • Een title-attribuut toevoegen aan een link, maakt de linktekst niet beteknisvol. Niet alle bezoekers krijgen de inhoud van title-attributen te zien. Dit artikel legt uit dat title-attributen doorgaans overbodig zijn voor toegankelijkheid.
 • Links die op het scherm niet zichtbaar zijn, zijn dat soms wel voor screenreadergebruikers. Meestal gaat het om verwijderde links waarvan een restant is achtergebleven in de broncode. Een screenreader zal zulke links aankondigen als 'onbenoemd', en dat is verwarrend. Verwijder linkresten daarom altijd uit de broncode.

Voorbeeld (niet goed)

<a href="opendeurdag2013.html"></a>

Andere aandachtspunten

 • Geef links met hetzelfde doel (bv. de contactpagina) altijd dezelfde linktekst (bv. <a href="/nl/contact">contact</a>).
 • Het is aangeraden om het bestandstype te vermelden in de linktekst van downloadbare documenten. Bijvoorbeeld PDF, Word, Zip.
 • Kijk de website na op dode links. Gebruik bijvoorbeeld de Link Checker van het World Wide Web Consortium.

Zelf testen

 • Zoek onbetekenisvolle links zoals lees verder, klik hier en download. Als er geen te vinden zijn, is aan dit ijkpunt voldaan.
 • Als de context van de onbetekenisvolle link het doel van de link verduidelijkt, is aan het ijkpunt voldaan. De context is
  • de zin of paragraaf waarin de link zich bevindt
  • het lijst item waarin de link staat
  • de voorafgaande kop
  • de tabelcel of tabelhoofding