2.1 Broncode voldoet aan de specificatie

Zorg ervoor dat de (X)HTML-code van uw website aan deze voorwaarden voldoet:

 • elementen hebben een start- en eindtag,
 • elementen zijn correct genest,
 • elementen bevatten geen dubbele attributen,
 • id-waarden zijn uniek.

Waarom?

Correcte broncode helpt browsers en computeraanpassingen om de inhoud van een webpagina ondubbelzinnig te interpreteren. Als de broncode de specificatie niet volgt, zal elke browser ze naar best vermogen interpreteren. Dit leidt tot verschillende en misschien foutieve interpretaties. Webbouwers hebben geen vat op deze browserinterpretaties en hebben dus niet de garantie dat de webpagina getoond wordt zoals zij het bedoelden.

Voorbeelden (niet goed)

<p>eerste paragraaf<br />
<p>tweede paragraaf</p>
<!-- er ontbreekt een eindtag na de eerste paragraaf -->

<img src="logo.jpg" alt="Logo">
<!-- in XHTML ontbreekt een / aan het eind -->

<strong><em>tekst met nadruk</strong></em>
<!-- correctie: <strong><em>tekst met nadruk</em></strong> -->

<div id="nav" id="main">

<input type="text" name="voornaam" id="naam" />
<input type="text" name="famnaam" id="naam" />
<!-- id's moeten uniek zijn -->

Opmerking

Als u de HTML4.01-specificatie volgt, dan zijn eindtags niet verplicht.

Zelf testen

Gebruik de HTML-validator van W3Com de pagina's te controleren.

 • Is het resultaat Passed [valid], voor elke pagina van de site?
  • Ja; dan is aan het ijkpunt voldaan
  • Nee, het resultaat is 1 of meer Errors [invalid], Klik dan op het keuzevakje "Group error messages by type" en hervalideer.

De volgende fouten moeten absoluut opgelost worden:

 • ID X already defined
 • end tag for X omitted, but OMITTAG NO was specified
 • end tag for element X which is not open
 • document type does not allow element X here
 • document type does not allow element X here; missing one of Y start-tag
 • duplicate specification of attribute X