2.2.3 Basistaal van iedere pagina is aangegeven

Voeg aan het html-element van elke webpagina een lang-atttribuut toe. De waarde van dit attribuut komt overeen met de taal waarin de webpagina is geschreven.

Dit zijn vaak voorkomende taalaanduidingen:

  • Nederlands: lang="nl"
  • Frans: lang="fr"
  • Engels: lang="en"
  • Duits: lang="de"

Waarom?

Het aangeven van de taal van een webpagina is belangrijk voor software die webpagina's voorleest. Deze software leest de tekst dan met de juiste stem en uitspraakregels voor. Zo is een Franse tekst onverstaanbaar als die voorgelezen wordt met Nederlandse uitspraakregels.

Aandachtspunten

  • Het aangeven van de taalcode in een meta-element volstaat niet.
  • Ook het xml-lang-attribuut volstaat niet.

Voorbeeld (goed)

  • In HTML : <html lang="nl">.
  • In XHTML : <html lang="nl" xml:lang="nl">.

Zelf testen

Open van elke taalversie een aantal pagina’s en kijk in de broncode.

Accessibility toolbar in internet explorer

Pagina > Taalwisselingen: toon lang-atributen

Bevat het html-element een lang-attribuut dat overeenstemt met de taal van de tekst op de pagina?

  • Ja, op alle pagina’s; dan is aan dit ijkpunt voldaan.
  • Nee; pas uw website aan.