3.2.2 (i)Frames hebben beschrijvende naam en titel

Geef frames en inline frames een beschrijvende naam en titel, ook al zijn deze onzichtbaar voor de meeste bezoekers. Dit doet u met het name-attribuut en title-attribuut. Omwille van interpretatieverschillen tussen hulpprogramma's zijn beide attributen noodzakelijk. De inhoud ervan mag identiek zijn.

Een beschrijvende naam en titel vermeldt de inhoud van het frame. Dus name="navigatie" en title="hoofding" zijn beschrijvend, maar name="left" en title="frame3" zijn dat niet.

Waarom?

Een screenreader kondigt elk (inline) frame aan met zijn naam of titel. Om te kunnen navigeren tussen verschillende frames is het belangrijk dat de naam de inhoud beschrijft.

Een beschrijvende naam en titel helpen ook bij de indexering door zoekmachines. De framenaam wordt verder gebruikt in het target-attribuut van een link om te bepalen in welk frame de link moet openen.

Merk op dat een screenreader de (inline) frames voorleest in de volgorde zoals ze in de broncode voorkomen. Zie ook: pagina-inhoud heeft betekenisvolle volgorde.

Voorbeeld (niet goed)

<frameset rows="80,*" cols="*">
 <frame src="top.html" name="topFrame" />
 <frameset cols="80,*">
  <frame src="left.html" name="leftFrame" />
  <frame src="main.html" name="mainFrame" />
 </frameset>
</frameset>

Voorbeeld (goed)

<frameset rows="80,*" cols="*">
 <frame src="top.html" name="hoofding" title="Hoofding" />
 <frameset cols="80,*">
  <frame src="left.html" name="navigatie" title="Navigatie" />
  <frame src="main.html" name="inhoud" title="Inhoud" />
 </frameset>
</frameset>

Inline frames

Voorbeeld (goed)

<iframe src="" name="Google_adds" title="Reclame van Google"></iframe>

Lege frames

Dit ijkpunt geldt ook voor lege (i)frames, bijvoorbeeld in ajax-toepassingen. Lege (i)frames geeft u best name="leeg" title="leeg".

Zelf testen

Ga na of (i)frames gebruikt zijn en of deze een beschrijvende naam en titel hebben.

Broncode:

 • Kijk in de broncode of er (i)frames zijn gebruikt. Zo ja, ga na of het name-attribuut de inhoud beschrijft en of er een title-attribuut is met (ongeveer) dezelfde informatie.
  • Ja; dan is aan dit ijkpunt voldaan.
  • Nee; pas uw website aan.

Wave toolbar, Firefox:

 • klik: Errors, Features, and Alerts
 • Wordt het "ERROR: Frame: missing title"-icoon getoond?
  • Nee; dan is aan dit ijkpunt voldaan.
  • Ja; pas uw website aan.