3.3.1 Tekst en afbeeldingen knipperen niet meer dan 3 keer per seconde

Zorg ervoor dat niets meer dan 3 keer per seconde beweegt of knippert op een webpagina. Dit geldt dus voor tekst, afbeeldingen, video, animaties, spellen, diapresentaties enzovoort.

Waarom?

Knipperende tekst en afbeeldingen leiden de aandacht af en bemoeilijken de leesbaarheid. Inhoud die te snel knippert, kan een epileptische aanval uitlokken bij personen die lijden aan lichtgevoelige epilepsie.

Praktisch

Vermijd alles wat meer dan drie keer per seconde knippert. Photosensitive Epilepsy Analysis Tool is een hulpmiddel om vast te stellen of knipperende inhoud onder de aanvaardbare drempel blijft. Vooral in video's is dat anders moeilijk vast te stellen.

 • In de tool klik je op Capture.
 • Interageer dan met de website in Firefox, vb. speel een video af.
 • Laat de tool daarna een analyse uitvoeren.

Zie ook ijkpunt: beweging kan gestopt worden.

Toegestane uitzondering

Een uitzondering op dit ijkpunt is toegestaan voor advertenties van derden.

Zelf testen

Gebruik het onderstaande beslissingsschema.

 1. Beweegt er iets op de pagina?
  • Nee, dan voldoet u aan dit ijkpunt. Deze test is klaar.
  • Ja, beantwoord vraag 2
 2. Knippert of flitst het minder dan 3 keer per seconden? (Gebruik PEAT bij twijfel en voor video's)
  • Nee, u voldoet niet aan dit ijkpunt; pas uw website aan.
  • Ja, u voldoet aan dit ijkpunt. Controleer ook "Beweging kan gestopt worden".