3.3.2 Beweging kan gestopt worden

De gebruiker moet een animatie kunnen stoppen, pauzeren of verbergen wanneer deze langer dan 5 seconden duurt. Voorzie onder, boven of naast iedere animatie een link of knop om de animatie te starten en te pauzeren en/of stoppen.

Als uw website veel bewegende, knipperende en scrollende informatie toont, kunt u ook een knop of link voorzien om de pagina te herladen zonder deze elementen. Let op, deze stilstaande pagina moet wel dezelfde informatie bieden als de bewegende pagina.

Toegestane uitzondering

Een uitzondering op dit ijkpunt is toegestaan voor animaties die afkomstig zijn van adverteerders en voor animaties die niet langer dan 5 seconden duren.

Zelf testen

 1. Beweegt of knippert er iets op een webpagina?
  • Nee, aan het ijkpunt is voldaan.
  • Ja, ga door met vraag 2.
 2. Behoort het tot de inhoud van de pagina of is het een reclame advertentie van derden?
  • Advertenties waar u geen invloed op kunt uitoefenen zijn een uitzondering.
  • Behoort het tot de inhoud, ga naar vraag 3.
 3. Tel tot vijf, beweegt het dan nog?
  • Nee, aan het ijkpunt is voldaan (controleer ook :"3.3.1.Tekst en afbeeldingen knipperen niet").
  • Ja, ga naar vraag 4.
 4. Kan het bewegende of knipperende onderdeel gestopt, gepauzeerd of verborgen worden?
  • Nee; pas uw website aan.
  • Ja, ga naar vraag 5.
 5. Bevat de pagina nog steeds dezelfde informatie als het bewegende of knipperende onderdeel gestopt, gepauzeerd of verborgen is?
  • Nee; pas uw website aan.
  • Ja, aan het ijkpunt is voldaan.