4.2.1 Acties zijn niet strikt tijdsgebonden

Gebruikers met een visuele, verstandelijke of motorische handicap hebben vaak meer tijd nodig dan gemiddeld om een actie uit te voeren. AnySurfer legt geen minimumtermijnen op, maar vraagt wel om één van volgende mechanismen in te bouwen:

  1. Voorzie een mogelijkheid om de tijdslimiet uit te schakelen (bijvoorbeeld met een knop of link bovenaan een formulier of op de aanmeldpagina).
  2. Voorzie een mogelijkheid om de tijdslimiet met minstens tien keer te verlengen.
  3. Waarschuw de gebruiker minstens 20 seconden voor het verstrijken van de eindtijd en bied dan zelf aan om de tijdslimiet met minstens 10 keer te verlengen. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een dialoogvenster.

De eerste optie is het eenvoudigst om toe te passen, maar het minst veilig. Als een webtoepassing financiële transacties toelaat, is deze optie bijvoorbeeld al uitgesloten. Dat betekent echter niet dat er een uitzondering gemaakt kan worden.

Uitzonderingen zijn wel mogelijk in deze situaties:

  • Als de tijdslimiet gekoppeld is aan de reële tijd, bijvoorbeeld in het geval van een online-veiling of het aftellen naar het jaar 2013.
  • Als het wijzigen van de tijdslimiet de actie in het geheel onbruikbaar zou maken, bijvoorbeeld in het geval van een wekkerfunctie.
  • Als de tijdslimiet langer is dan 20 uur.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: pagina ververst automatisch

Pagina's die continu veranderende informatie tonen (zoals de vluchtinformatie op de website van Brussel luchthaven) verversen elke x seconden automatisch. Bij de vernieuwing zal een screenreader bovenaan de pagina beginnen te lezen en heeft de bezoeker onvoldoende tijd om de pagina te lezen. Voor een voorbeeld verwijzen we naar Failure 41 due to using meta refresh with a time-out.

Voorbeeld 2: aanmelden op een website

Als een bezoeker zich moet aanmelden om een website te kunnen gebruiken (denk aan een sociale-netwerksite, een webmaildienst of de administratiepagina van een zoekertjessite), dan zal de server een sessie initialiseren om bij te houden wie welke pagina's opvraagt. Dat gebeurt gewoonlijk met behulp van een cookie die op de computer van de gebruiker wordt bewaard.

Als de server lange tijd geen activiteit waarneemt, zal de sessie verlopen en moet de bezoeker zich opnieuw aanmelden om de toepassing weer te kunnen gebruiken. Dat is een veiligheidsmaatregel die ondermeer van belang is wanneer verschillende mensen dezelfde computer gebruiken.

De meeste webtoepassingen met een aanmeldprocedure hebben ook een pagina met persoonlijke instellingen. Hier zou u een optie kunnen voorzien om de sessie met 10 maal te verlengen of op te heffen.

Voorbeeld 3: online-enquête

Bij een online-enquête is er meestal sprake van een anonieme sessie waardoor bezoekers geen persoonlijke pagina met instellingen hebben. Online-enquêtes worden in de regel ook slechts één keer ingevuld, waardoor bezoekers niet veel tijd hebben om zich vertrouwd te maken met de precieze werking van de applicatie.

Het is daarom aangeraden om ofwel helemaal geen tijdslimiet in te bouwen (20 uur volstaat in de praktijk), of om zeer duidelijk vooraf aan te bieden om de tijdslimiet met tien maal te verlengen.

Zelf testen

Het is niet evident om dit ijkpunt op een geautomatiseerde manier te controleren. Het is mogelijk om de waarde van cookies uit te lezen, maar dat is lang niet de enige manier waarop tijdslimieten geregeld worden. In sommige gevallen zijn tijdslimieten bijvoorbeeld ook afhankelijk van de configuratie van de webserver.

Om te controleren of tijdsgebonden acties voldoen aan de bovenstaande criteria, is het geopend laten van een pagina (bijvoorbeeld in een tabblad van de browser) een mogelijkheid. Vaak is de ontwikkelaar van de applicatie zelf ook op de hoogte van ingebouwde tijdslimieten of is hierover informatie terug te vinden in de documentatie van het gebruikte Content Management System.