4.3 De automatische actualisatie van paginaonderdelen kan stopgezet worden

Dit ijkpunt gaat over de actualisatie van paginaonderdelen die gebeuren zonder tussenkomst van de bezoeker en gebonden zijn aan de reële tijd.

Mogelijke toepassingen:

  • Een scorebord met voetbaluitslagen dat bijgewerkt wordt van zodra er een doelpunt is gemaakt.
  • Een stroom met statusberichten die afkomstig zijn van Facebook of Twitter en over het scherm rollen.

Zulke automatische actualisaties zijn toegestaan, op voorwaarde dat u ook een knop of link toevoegt waarmee dat gedrag tijdelijk stopgezet kan worden. Die link voorziet u bij voorkeur net boven het onderdeel. Het is belangrijk dat een bezoeker de geactualiseerde inhoud vervolgens op zijn eigen tempo kan lezen of bekijken en zelf kan bepalen wanneer hij de automatische actualisatie hervat.

Waarom belangrijk?

Als een paginaonderdeel dynamisch gewijzigd wordt, blijft het webadres in de adresbalk ongewijzigd en zal er geen voortgangsindicatie zichtbaar zijn in de statusbalk van de browser; het inladen gebeurt plaatselijk en asynchroon.

Typisch zal een screenreader pas starten met voorlezen nadat de bezoeker een knop of een link heeft geactiveerd en een nieuwe pagina is ingeladen. Omdat er in het geval van een automatische actualisatie geen volledige pagina wordt ingeladen, zullen de meeste blinde bezoekers de actualisatie niet opmerken. Dat geldt ook voor slechtzienden die een vergrotingsprogramma gebruiken en hierdoor maar een deel van de pagina tegelijk in beeld hebben.

Ten slotte is dit ijkpunt ook van belang voor dyslectici, laaggeletterden of anderstaligen die de wijzigingen wel opmerken, maar voor wie ze elkaar te snel opvolgen om ze te kunnen lezen of begrijpen.

Zelf testen

Ga na of de pagina onderdelen bevat die automatisch (zonder actie van de gebruiker) geactualiseerd worden en controleer of er een knop of link is om dat gedrag stop te zetten en te hervatten.
Kijk ook of de knop bruikbaar met het toetsenbord is.

  • Ja; dan is aan dit ijkpunt voldaan.
  • Nee; pas uw website aan.