4.4 Verwittig bezoekers bij paginawijzigingen

Dit ijkpunt gaat over contextuele of inhoudelijke wijzigingen op dezelfde pagina die het resultaat zijn van een gebruikersactie.

Enkele voorbeelden van gebruikersacties:

  • Het navigeren binnen eenzelfde pagina waarbij de verschillende onderdelen (zoals links en formuliervelden) focus krijgen.
  • Het invullen van een tekstveld, het selecteren van een aankruisvakje of het klikken op een link of een knop.

Als een bezoeker het resultaat van een actie niet kan voorspellen, is een tekstuele verduidelijking noodzakelijk. Zo'n woordje uitleg plaatst u liefst boven het formulier of het onderdeel waaraan een onvoorspelbare actie is gekoppeld.

Hiermee maakt u het ondermeer voor blinde en slechtziende bezoekers eenvoudiger om formulieren te gebruiken en te navigeren binnen pagina's die intensief gebruikmaken van JavaScript.

Voorbeelden van acties die een bezoeker niet kan voorspellen:

  • Een onderdeel verdwijnt of verschijnt (of wordt in- en uitgeklapt). Een uitzondering is toegestaan wanneer het onderdeel net onder de link of knop geplaatst is die de actie initieert. Dit geldt bijvoorbeeld voor navigatiemenu's waarbij een submenu verschijnt bij het activeren van de link erboven.
  • Het aantal opties in een keuzelijst wijzigt of een nieuwe keuzelijst wordt toegevoegd op basis van een selectie.
  • Een formulier wordt automatisch verzonden bij het maken van een selectie in een keuzelijst.

Voorbeelden

Als het resultaat van zo'n actie voorspelbaar is (als het om een conventie gaat), hoeft u niets speciaals te doen. Bijvoorbeeld:

  • Aan het maken van een selectie in een keuzelijst is in principe geen onmiddellijke actie gekoppeld.
  • Het klikken op een link resulteert normaliter in het laden van een nieuwe pagina.
  • Op een verzendknop klikken, zorgt voor het versturen van een formulier.

Opgelet

De events die JavaScript biedt (onClick, onFocus, onBlur etc.) lenen zich uitstekend om (onvoorspelbare) acties te koppelen aan paginaonderdelen.

Merk op dat het gebruik van deze events problemen kan veroorzaken voor wie de muis niet kan gebruiken. Meer hierover leest u in het ijkpunt 'Website is bruikbaar met het toetsenbord'.

Zelf testen

Als een deel van een pagina verandert (zonder dat de hele pagina ingeladen wordt) of wanneer de pagina geen standaard html gedrag vertoont, ga dan na of dit tekstueel is aangekondigd.
Ook is het goed om te testen met een screenreader of de pagina begrijpelijk is.

  • Ja; dan is aan dit ijkpunt voldaan.
  • Nee; pas uw website aan.