4.5 Pop-ups verschijnen niet automatisch

Om een product of dienst te promoten of om bezoekers uit te nodigen om deel te nemen aan een enquête, gebeurt het dat een pop-upvenster geopend wordt meteen na het inladen van een pagina. Dit gedrag is niet toegestaan omdat het bezoekers desoriënteert.

Pop-up's zijn op zich uiteraard wel toegestaan, maar bezoekers moeten zelf kunnen beslissen wanneer ze een pop- upvenster willen openen.

Opgelet

Dit ijkpunt geldt niet enkel voor browservensters, maar ook voor pop-ups, overlays en lightboxes die met behulp van CSS en/of JavaScript gegenereerd worden en boven de pagina lijken te zweven. Let erop dat zo'n pop-up op een standaard manier gesloten kan worden. Bijvoorbeeld door een link 'sluit' rechtsboven in het venster te plaatsen. Of imiteer de standaard sluitknop van browservensters met een afbeelding.

Zelf testen

Ga na of er een pop-up, overlay, of lightbox automatisch wordt geopend (bijvoorbeeld bij het openen van de webpagina).

  • Nee; dan is aan dit ijkpunt voldaan.
  • Ja; pas uw website aan.