5.2 Microsoft Silverlight

Silverlight is net als Flash een browserplug-in waarmee webontwikkelaars video, animatie en audio op een gestroomlijnde manier kunnen integreren. Door de integratie met Microsoft Visual Studio is het ook mogelijk om complexe 'rich internet applications' te bouwen die veel gelijkenissen vertonen met AJAX-applicaties. Microsoft Silverlight is, net als Flash, beschikbaar voor Windows, Mac OS en een aantal Linux-varianten.

Hoewel Microsoft in Silverlight 2.0 een eerste aanzet gegeven heeft om de plug-in te doen samenwerken met computerhulpmiddelen, is de praktische ondersteuning van bijvoorbeeld screenreaders vandaag nog onbestaande. Om die reden vraagt AnySurfer vandaag om voor ieder Silverlight-object een HTML-alternatief te bieden. Dezelfde voorwaarden gelden als voor Flash-objecten.

Zelf testen

Ga na of er Silverlight op een website wordt gebruikt.
Is de Silverlight toepassing louter decoratief, voegt het geen informatie of functionaliteit toe aan de website?

  • Ja; dan is aan dit ijkpunt voldaan.
  • Nee; controleer de volgende punten
  1. Is een HTML-alternatief voorzien?
  2. Staat het HTML-alternatief (of de link hier naartoe) op een zichtbare plaats, net boven of onder het object.
  3. Komen alle teksten en hyperlinks die deel uitmaken van het object, ook in het HTML-alternatief voor?
  4. Als het object een grafiek, schema of plan bevat, ga na of deze woordelijk beschreven of ontsloten als een lijst of tabel.
    • Ja ; dan is aan dit ijkpunt voldaan.
    • Nee, op een of meer punten; pas uw website aan.

Ook is het goed om te testen met een screenreader of de pagina begrijpelijk is.
Test met verschillende browsers want Silverlight wordt op verschillende manieren ondersteund in verschillende browsers.