CMS-voorwaarden

In de meeste gevallen vult de klant de inhoud van de website in via een Content Management System (CMS). Het is belangrijk dat het CMS en vooral de WYSIWYG-editor hen in staat stelt dat op een toegankelijke manier te doen.

We verplichten niet dat de back-end (de administratiezijde) van het CMS aan alle toegankelijkheidscriteria voldoet, al is dat natuurlijk ook belangrijk. Wel is het noodzakelijk dat redacteurs bij het toevoegen of wijzigen van inhoud (zoals nieuws- of weblogberichten, gegevenstabellen en afbeeldingen) niet geconfronteerd worden met technisch complexe zaken (zoals het manueel aanpassen van HTML- of CSS-code) om tot een toegankelijk resultaat tekomen. Vandaar deze minimale vereisten:

 • Redacteurs moeten de titel van iedere pagina (zoals een nieuws- of weblogbericht, een evenement of iets anders) kunnen wijzigen. De titel wordt in de HTML-templates gebruikt als title-tag.
 • Redacteurs moeten teksten op een eenvoudige manier kunnen structureren, zonder dat ze over HTML-kennis beschikken. In de praktijk betekent dat dat een WYSIWYG-editor knoppen moet voorzien om:
  • tekstdelen te markeren als koppen en subkoppen (h2 t.e.m. h6, laat het CMS de titel als h1 markeren),
  • genummerde en ongenummerde lijsten te maken met meer dan één subniveau (ol, ul en li),
  • hyperlinks aan te maken en hierbij zelf te kunnen bepalen welk tekstdeel als linktekstwordt gebruikt (a),
  • tekstdelen te benadrukken (strong),
  • eenvoudige gegevenstabellen te maken die gebaseerd zijn op een sjabloon waarbij horizontale en/of verticale kolomhoofdingen met th-elementen zijn gemarkeerd.
 • Bij het verwijderen van links, koppen en lijsten is het belangrijk dat alle codes mee worden verwijderd. Er mogen geen linkresten of lege headings achterblijven in de broncode van de website.
 • Aan het invoegen van afbeeldingen verbinden we deze voorwaarden:
  • Voor iedere afbeelding moet een redacteur een alternatieve beschrijving van maximaal 256 karakters kunnen invullen. In de HTML-templates wordt deze beschrijving in het alt-attribuut van de afbeelding geplaatst (geen title-attribuut).
  • Voor decoratieve afbeeldingen stelt de AnySurferchecklist dat het alt-attribuut leeg gelaten moet worden (img src="dummy.gif" alt=""). Het CMS moet redacteurs zonder enige kennis van HTML toelaten om afbeeldingen als louter decoratief aan te duiden.
  • Pagina's of nieuwsberichten die afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving bevatten, kunnen niet gepubliceerd worden zolang de redacteur iedere afbeelding beschreven heeft. Tenzij er in de workflow een eindredacteur deze controle uitvoert.

Als de redacteurs met het CMS nog andere content dan tekst en afbeeldingen kunnen toevoegen (vb. formulieren, filmpjes ...), moet dat ook op een toegankelijke manier gebeuren. Als uw bedrijf een eigen CMS heeft, adviseren we u graag om het aanmaken en bewerken van toegankelijke content nog meer te stroomlijnen. Bovenstaande zaken zijn echter minimaal verplicht; ook voor commerciële CMS-toepassingen.