Nog toegankelijker

De AnySurfer checklist garandeert een basistoegankelijkheid. Door te voldoen aan de checklist maakt u uw website technisch toegankelijk zodat mensen die hulpmiddelen gebruiken uw site ook kunnen raadplegen.

Sommige gebruikers met een beperking hebben nood aan meer dan de vereisten uit de checklist:

  • Voor de meeste doven is Nederlands niet hun moedertaal, video in gebarentaal is voor hen essentieel.
  • Hoge kleurcontrasten helpen iedereen maar zijn bijzonder belangrijk voor slechtzienden.
  • Iedereen leest graag klare taal maar voor mensen met een cognitieve beperking of anderstaligen is het noodzakelijk om uw boodschap te begrijpen.
  • Audiodescriptie in video is een belangrijke plus voor blinden.

U kunt u website dus nog toegankelijker maken door één of meerdere van deze technieken toe te passen. AnySurfer heeft weinig ervaring met deze onderwerpen. Daarom geven wij u in deze sectie een introductie over elk onderwerp en verwijzen we u door naar andere organisaties of bronnen van informatie.

Maar om het gebruik van uw site tot een plezierige en efficiënte ervaring te maken is er meer nodig. Hiervoor richt u zich best tot specialisten in gebruiksvriendelijkheid. De zoektermen bij uitstek zijn 'usability' en 'user experience'.