Website

Zorgbib

Toegankelijkheidsniveau:

WCAG 2.1 AA

Laatste controle:


Thema's

AnySurfer testte deze website op de Web Content Accessibility Guidelines. De testcriteria zijn gebundeld in 10 thema's met een status van Ok, Niet ok of Niet van toepassing.

 • Meerdere interactiemethodes

  Ok

  Laatste controle

 • Navigatie en oriëntatie

  Ok

  Laatste controle

 • Contrast en leesbaarheid

  Ok

  Laatste controle: 07/01/2019

 • Structuur en semantiek

  Ok

  Laatste controle: 07/01/2019

 • Beweging en knipperingen

  Ok

  Laatste controle

 • Taalgebruik

  Ok

  Laatste controle: 07/01/2019

 • Tekstalternatieven

  Ok

  Laatste controle: 07/01/2019

 • Voorspelbaarheid en consistentie

  Niet van toepassing

  Laatste controle

 • Foutpreventie en tijd

  Ok

  Laatste controle

 • PDF en andere documenten

  Niet van toepassing

  Laatste controle


Feedbackformulier

Heb je een toegankelijkheidsprobleem op deze website? Laat het ons dan weten. Liefst met gedetailleerde stappen om het probleem te reproduceren. We onderzoeken het en vragen de website-eigenaar om het op te lossen.

We gaan enkel in op toegankelijkheidsproblemen. Stel andere vragen rechtstreeks aan de website-eigenaar.