Website

Lumi

Toegankelijkheidsniveau:

WCAG 2.1 A

Laatste controle:

Website adres:

https://www.lumi.be/


Thema's

AnySurfer testte de toegankelijkheid aan de hand van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) niveau AA. Een website krijgt een statuspagina zodra ze voldoet aan het laagste niveau (A). Er kan dus nog ruimte zijn voor verbetering. We rapporteren op deze statuspagina niet over elk WCAG succescriterium maar bundelen de opmerkingen in zelfgekozen thema's. Als één of meerdere thema's op "niet ok" staan, voldoet de website aan WCAG niveau A maar (nog) niet aan niveau AA.

 • Meerdere interactiemethodes

  Niet ok

  Laatste controle: 11/01/2022

 • Navigatie en oriëntatie

  Ok

  Laatste controle

 • Contrast en leesbaarheid

  Niet ok

  Laatste controle: 25/08/2021

 • Structuur en semantiek

  Ok

  Laatste controle: 11/01/2022

 • Beweging en knipperingen

  Ok

  Laatste controle: 11/01/2022

 • Taalgebruik

  Ok

  Laatste controle

 • Tekstalternatieven

  Ok

  Laatste controle: 11/01/2022

 • Voorspelbaarheid en consistentie

  Ok

  Laatste controle

 • Foutpreventie en tijd

  Niet ok

  Laatste controle: 25/08/2021

 • PDF en andere documenten

  Ok

  Laatste controle