Kennis maken met toegankelijkheid

Deze introductie toont u waarom en voor wie digitale toegankelijkheid belangrijk is. We weerleggen enkele ingeburgerde mythes over toegankelijkheid.

We starten vanuit 9 fictionele persona’s en demonstreren hoe elke van hen een computer gebruikt, welke hulpmiddelen ze gebruiken en welke obstakels ze tegen komen op live websites. Voor elk slecht voorbeeld tonen we een toegankelijk alternatief.

De deelnemers begrijpen na het volgen van de opleiding wat het inhoudt om informatie toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk gebruikers.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de creatie van digitale inhoud of applicaties, of hierover beslist. Bijvoorbeeld beleidsmakers, projectmanagers, communicatieverantwoordelijken, webredacteurs, studenten, management.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Praktisch

  • Duur : meest geschikt in een sessie van 2 uur maar kan korter of langer gemaakt worden op aanvraag.
  • Locatie: in company of in ons opleidingslokaal (groepen tot 12 deelnemers)

Formules en prijzen

Deze sessie wordt enkel voor groepen georganiseerd en niet met individuele inschrijvingen.