Sophie Schuermans

Sophie Schuermans

In januari 2010 sloot Sophie zich aan bij de AnySurferploeg, na een twaalftal jaar ervaring in de sector van de informatica en telecom.

Ze is verantwoordelijk voor de activiteiten van AnySurfer in Franstalig België: projecten opvolgen binnen de Franse Gemeenschap, in Wallonië en in Brussel. Ze geeft opleidingen, doet aan sensibilisering, schrijft audits en doet consultancy in het Frans. Ze schrijft ook teksten voor de website of vertaalt de teksten van de collega's naar het Frans.

Zoals haar collega's, probeert Sophie het internet toegankelijker te maken, site per site. Ze dringt er bij iedereen op aan om aan toegankelijkheid te denken vanaf het begin van het ontwerpproces van een nieuwe site. Opleiding geven en sensibiliseren nemen dus een belangrijke plaats in haar takenpakket. Sensibiliseren in Vlaamse scholen deed AnySurfer al enkele jaren via de toegankelijkheidsmonitor. Sinds 2011 geeft Sophie ook gastcolleges in Franstalige scholen.

Contactgegevens