AnySurfer, WCAG, de Europese richtlijn en de Belgische wet

Sophie Schuermans op 06/08/2018 - reageer als eerste

De Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties moet tegen 23/09/2018 omgezet zijn in Belgische wetgeving. Wat houdt dat precies in? Voldoet een website met het AnySurferlabel aan de wet? Wat moet er nog gebeuren?

Wat eist de Europese richtlijn?

De richtlijn zegt dat alle overheidswebsites en mobiele applicaties waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust moeten zijn (zie artikel 4). Een manier om dit te bereiken is door te voldoen aan een geharmoniseerde Europese norm. Het probleem is dat die norm nog niet officieel bestaat. Er is op dit moment wel een "final draft", namelijk EN 301 549 V2.1.1 (2018-02) Accessibility requirements for ICT products and services.

 • In afwachting van de publicatie van die geharmoniseerde Europese norm, verwijst de richtlijn naar EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Die norm volgt WCAG 2.0 niveau A en AA.
 • Zodra de geharmoniseerde Europese norm is gepubliceerd, wordt deze de nieuwe norm om te voldoen aan de richtlijn. Die norm volgt WCAG 2.1 niveau A en AA.

Wat is WCAG 2.0 en 2.1?

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) is een officiële aanbeveling van het W3C (World Wide Web Consortium) om het web zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle gebruikers. WCAG bestaat uit testbare succes criteria verdeeld in drie niveau's: A, AA en AAA.

 • WCAG 2.0 is sinds 2008 de internationale norm voor webtoegankelijkheid.
 • WCAG 2.1 is de nieuwe aanbeveling van het W3C sinds juni 2018. Het is een uitbreiding op WCAG 2.0. Alle succes criteria van WCAG 2.0 komen ook in versie 2.1 voor. Er zijn enkel nieuwe criteria toegevoegd om beter aan de noden van alle gebruikers te voldoen.

Waar komt het AnySurferlabel mee overeen?

Een website die het AnySurferlabel draagt, voldoet minstens aan WCAG 2.0 niveau A. Dat wil zeggen dat ze conform is aan de 25 succes criteria van WCAG 2.0 op niveau A.

Wat moet er dan nog gebeuren?

Om te voldoen aan de Europese richtlijn en de toekomstige Belgische wetgeving moet men bovenop de criteria van WCAG 2.0 niveau A, ook voldoen aan:

 • de 13 succes criteria van WCAG 2.0 niveau AA
 • de 12 nieuwe succes criteria van WCAG 2.1 niveau A en AA

Via de WCAG 2 Quick Reference kan je makkelijk op versie en gewenst niveau filteren.

Door het AnySurferlabel te behalen (WCAG 2.0 niveau A), is een groot deel van het werk al gedaan. Het kan zelfs dat de website al voldoet aan sommige AA-criteria van WCAG 2.0 of 2.1. Of dat ze niet van toepassing zijn op uw website.

13 succes criteria van WCAG 2.0 niveau AA

 • 1.2.4 Captions (Live): live video moet captions bevatten.
 • 1.2.5 Audio Description (Prerecorded): voorzie audiodescriptie voor video die anders niet begrijpelijk is.
 • 1.4.3 Contrast (Minimum): tekst moet voldoende contrasteren ten opzichte van de achtergrondkleur.
 • 1.4.4 Resize text: de gebruiker moet tekst kunnen vergroten of inzoomen via de browser zonder dat die onleesbaar of onzichtbaar wordt.
 • 1.4.5 Images of Text: afbeeldingen van tekst moeten vermeden worden, tenzij het niet op een andere manier kan.
 • 2.4.5 Multiple Ways: je moet een pagina op verschillende manieren kunnen terugvinden.
 • 2.4.6 Headings and Labels: koppen en labels moeten beschrijvend zijn.
 • 2.4.7 Focus Visible: de toetsenbordfocus moet zichtbaar zijn.
 • 3.1.2 Language of Parts: wanneer een onderdeel van de inhoud in een andere taal is, moet dat in de broncode aangegeven zijn.
 • 3.2.3 Consistent Navigation: navigatie die doorheen de website wordt herhaald, staat in dezelfde relatieve volgorde.
 • 3.2.4 Consistent Identification: componenten die dezelfde functionaliteit hebben, worden consistent geïdentificeerd doorheen de website.
 • 3.3.3 Error Suggestion: wanneer een formulier op fouten wordt gecontroleerd, worden indien mogelijk suggesties gegeven ter verbetering.
 • 3.3.4 Error Prevention (Legal, Financial, Data): voor juridische of financiële transacties moet de gebruiker zijn invoer kunnen controleren, verbeteren en bevestigen.

Punt 1.2.4 Captions (Live) wordt binnen de Europese richtlijn als een uitzondering beschouwd. Het valt onder WCAG 2.0 niveau AA maar is niet vereist voor conformiteit met de Europese richtlijn.

12 success criteria van WCAG 2.1 niveau A en AA

We hebben deze nieuwe criteria beknopt uitgeschreven in de blogpost WCAG 2.1 samenvatting.

Volgende stappen

Om u te helpen voldoen aan de succes criteria:

 • Structureren we onze rapporteren volgens WCAG 2.0 niveau A en AA en voegen we binnenkort de criteria van 2.1 toe.
 • We brengen onze opleidingen in lijn met WCAG 2.1 en bereiden een aparte module voor die focust op de nieuwe criteria.

Het AnySurferlabel blijft bestaan. Het komt overeen met WCAG 2.0 niveau A. De statuspagina van een website met een AnySurferlabel geeft aan aan welke norm de website voldoet. Wij helpen uw website voldoen aan eender welk niveau van toegankelijkheid.

Reageer

De volgende HTML tags zijn toegestaan: <a> <b> <ul> <li>