jQuery UI Dialog

Bart De Clercq op 29/07/2014

jQuery UI laat toe om op een eenvoudige manier een dialoogvenster te openen. Hier kan een melding instaan met of zonder buttons, een volledig fomulier of nog andere content.

Screenshot jQuery UI Dialog

De standaard dialog geeft echter wat problemen voor toetsenbordgebruikers en screenreader gebruikers. Een dialog wordt, net zoals een lightbox, geïnjecteerd in de broncode en komt via CSS 'over' je pagina heen te staan.

 • Bij openen van de dialog, wordt de focus niet voor iedereen naar de dialog gebracht.
 • Bij tabben kan je uit de dialog geraken maar er niet meer in.
 • Als screenreader gebruiker tab je niet en kan je met je pijltjes buiten de dialog geraken.

Door enkele opties te configureren die standaard in de code bibliotheek zitten, wordt de dialog zo goed mogelijk bruikbaar voor iedereen.

modal

We zetten modal="true" zodat andere elementen in de pagina niet meer bereikbaar zijn met het toetsenbord. Je creëert als het ware een keyboard trap die ervoor zorgt dat je in de dialog blijft.

Sommige screenreader gebruikers geraken echter wel uit de dialog. Afhankelijk van de screenreader software, tab je niet door de pagina maar gebruik je pijltjes om door de pagina heen te gaan. Dit wordt niet opgevangen door de JavaScript. Dit is echter geen ramp. Als de focus verplaatst wordt naar de dialog, heeft de gebruiker de boodschap gelezen en kan hij ook terug gaan om bijvoorbeeld de Ok button te gebruiken die in het button paneel zit.

Focusbaar element

Het is heel belangrijk dat de focus verplaatst wordt naar de dialog als de gebruiker in de pagina op een link klikt of een andere actie onderneemt waardoor een dialog geopend wordt. Een blinde of slechtziende gebruiker kan denken dat een link niet werkt omdat er op het eerste zicht niets gebeurd. Een slechtziende gebruiker met vergrotingssoftware, kan het venster miscchien niet zien. Gelukkig zit het verplaatsen van de focus standaard in jQuery UI.

aria-hidden

ARIA is een techniek specifiek voor screenreader gebruikers. Het geeft hen meer informatie over elementen. In deze context is het nuttig om aria-hidden te gebruiken.

Aria-hidden is een booleaanse waarde. Aria-hidden true wil zeggen dat een element onzichtbaar is voor een screenreader gebruiker. Aria-hidden false maakt het zichtbaar.

Door de content (hier een div met id="wrap") op true te zetten, wordt de inhoud onzichtbaar. De dialog zelf plaatsen we achteraf op aria-hidden false zodat de dialog zelf niet onzichtbaar blijft. Wat we niet mogen vergeten, is bij het sluiten deze waarden om te draaien: de content wordt opnieuw zichtbaar en de dialog mag verdwijnen.

Code voorbeeld

Onderstaande code staat online in een voorbeeld.

<a href="#" id="opener">Open het dialoogvenster.</a>
<div id="dialog">
 <!-- autofocus zorgt dat jQuery UI de focus naar dit element brengt
    tabindex -1 zorgt ervoor dat de h1 focusbaar is -->
 <h1 autofocus tabindex="-1" >Dialog title</h1>
 <p>Dialog content.</p>
</div>
$("#dialog").dialog( {
 // de dialog wordt niet getoond bij laden van de pagina
 autoOpen : false,
 // hij kan niet versleept worden
 draggable: false,
 // we voegen een sluit button toe
 buttons: {
  Close: function() {
   $( this ).dialog( "close" );
  }
 },
 open: function() {
  // we willen geen title venster met sluit button
  $(".ui-dialog-titlebar").hide();
  // content mag verborgen zijn voor screenreader gebruikers
  $("#wrap").attr("aria-hidden", "true");
  // de dialog zelf natuurlijk niet
  $(".ui-dialog").attr("aria-hidden", "false");
 },
 close: function() {
  // bij het sluiten moet de content opnieuw zichtbaar zijn
  $("#wrap").attr("aria-hidden", "false");
  // de dialog mag volledig onzichtbaar zijn
  $(".ui-dialog").attr("aria-hidden", "true");
 },
 // we zorgen voor de keyboard trap
 modal: true
});
// de link met id opener, opent de dialog
$("#opener").click(function(e) {
 // de pagina scrollt niet tot boven bij het openen van de link
 e.preventDefault();
 $("#dialog").dialog("open");
});

Besluit

jQuery UI Dialog is mits enkele kleine aanpassingen goed bruikbaar voor zoveel mogelijk gebruikers. Een screenreader zoals Supernova, is hier een uitzondering en heeft wel problemen met het verplaatsen van de focus en blijft in ons voorbeeld op de openen link.

Een muisgebruiker kan bij een dialog, niet meer interageren met andere elementen op de pagina. Idealiter is dit voor een toestenbord gebruiker en/of screenreadergebruiker exact hetzelfde.

Een mooi voorbeeld is online banking. Als je een melding krijgt dat je sessie zal verlopen, wil je dat de gebruiker niets anders kan dan op Ok klikken in de dialog om zijn sessie te verlengen. Dit moet voor een muisgebruiker en toetsenbord gebruiker hetzelfde zijn. Door de eerder getoonde configuratie van de jQuery UI Dialog, bereiken we dit resultaat:

Openen dialog

 • Verplaatsen van de focus in de dialog.
 • Aria-hidden toepassen op de content (true) en dialog (false).

Sluiten dialog

 • Verplaatsen van de focus naar de content.
 • Aria-hidden omwisselen: content (false) en dialog (true).

Reageer als eerste

JavaScript OnClick? Gebruik dan a of button.

Bart De Clercq op 25/06/2014

Meer en meer komen we elementen tegen die aanklikbaar zijn maar die geen toetsenbord focus verwerven. Ziende toetsenbord gebruikers kunnen er niet naartoe tabben, blinde screenreader gebruikers weten niet dat er iets interactief is of nog andere gebruikers kunnen geen commando geven aan hun spraaksoftware.

Deze elementen linken niet naar een pagina maar veroorzaken een paginawijziging aan de hand van JavaScript.

Enkele voorbeelden:

 • Een hamburger menu om de navigatie te tonen in een responsive website:
  <span onclick="...">Toggle navigation</span>
 • Sluitknop, vorige en volgende knoppen in een lightbox:
  <div onclick="...">Sluiten</div>
 • Links in facetnavigatie om zoekresultaten te filteren:
  <li onclick="...">Tussen 1200W en 1500W</li>
 • Sorteren van tabellen aan de hand van de th elementen:
  <th onclick="...">Datum</th>
 • Items uit je winkelwagentje verwijderen:
  <img onclick="..." alt="Verwijder item" />

<div>, <span>, <th>, … elementen die interactief gemaakt zijn, zijn bijna nooit toetsenbord toegankelijk. Als je dat wel wilt, moet je veel moeite doen met tabindex, ARIA en/of extra JavaScript om deze elementen toch focusbaar te maken en bruikbaar te maken voor elk type gebruiker.

De oplossing is relatief eenvoudig. Gebruik altijd een link of button waar je je JavaScript aan koppelt. Een link of button komt altijd in de tab flow en krijgt altijd toetsenbord focus. Werk je met JavaScript en link je niet naar een pagina? Dan zijn er enkele manieren om dit te doen, we werken met heel simpele JavaScript code die een alert toont om onze code voorbeelden beknopt te houden.

a href="#"

In deze eerste manier staat de JavaScript code onClick als attribuut bij de link.

<a href="#" onclick="alert('Code voorbeeld 1');">
 Voorbeeld 1
</a>
Voorbeeld 1

Event Listener

Bij een listener kan je makkelijk je code scheiden van je element. Je JavaScript code kan in je HTML staan of in een apart JavaScript bestand staan.

We gebruiken jQuery om de event listener te koppelen aan de link met id="link2".

<a href="#" id="link2">
 Voorbeeld 2
</a>
<script>
 $("#link2").click(function() {
  alert('Code voorbeeld 2');
 });
</script>
Voorbeeld 2

In href

Hier maak je geen gebruik van een listener of OnClick maar staat de code in het href attribuut.

<a href="javascript:alert('Code voorbeeld 3');">
 Voorbeeld 3
</a>
Voorbeeld 3

Advies

Naar toegankelijkheid toe is elke manier mogelijk, kies er diegene uit die het best bij je workflow past.

Gebruik geen of niet alleen onMouseOver, onMouseOut, onKeyDown, onKeyUp en onDblClick aangezien die niet voor elke gebruiker kunnen werken. OnClick doet dat wel, gebruik onClick zoals in één van onze drie voorbeelden.

Reageer als eerste

5 redenen waarom toegankelijkheid een plaats verdient in uw communicatiestrategie

Gijs Veyfeyken op 30/04/2014

Deze tekst is geschreven als gastblogpost voor Toecomst, Logboek van het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020

1. Omdat Europa het verplicht

Er zit nieuwe Europese wetgeving in de pijplijn die de toegankelijkheid van overheidsinformatie en diensten op het web, e-government, verplicht onder de lidstaten. Europa hanteert de Web Content Accessibitily Guidelines (WCAG) als norm. Deze internationaal erkende ISO-standaard bevat 3 niveau’s van toegankelijkheid.

 • WCAG level A: basisniveau, de norm om het AnySurfer label te behalen.
 • WCAG level AA: gemiddeld niveau, de norm die Europa oplegt
 • WCAG level AAA: strengste niveau, in de praktijk nauwelijks haalbaar

Meer info over wetten en standaarden.

Bekijk de toespraak van Neelie Kroes van de Europese Commissie op Youtube: Making the web accessible for people with a disability.

2. Omdat 15% van de Vlamingen een beperking heeft

 • mensen met een motorische handicap, die het moeilijk hebben met een muis of toetsenbord
 • blinden, die spraaksoftware gebruiken om naar een website te luisteren
 • slechtzienden, die vergroting gebruiken en nood hebben aan hoge contrasten
 • slechthorenden, waarvoor ondertiteling essentieel is.
 • doven, bij wie gebarentaal de moedertaal is en het Nederlands een vreemde taal is.
 • dyslectici, personen met een concentratiestoornis of andere cognitieve stoornissen.

Vergeet de vergrijzing van de bevolking niet. Dit cijfer zal enkel stijgen.

3. Omdat 15% van de Vlamingen de taal van de overheid niet spreekt

“In Vlaanderen is 15% van de volwassenen laaggeletterd. Dit betekent dat meer dan een half miljoen Vlamingen (580.470) kampt met een duidelijk geletterdheidsprobleem.”

Bron Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent

Het gemiddeld taalniveau ligt op B1 of B2 van het Europees referentiekader. Het merendeel van overheidscommunicatie is geschreven op niveau C1, te moeilijk voor het grootste deel van de bevolking.

Iedereen leest graag klare taal.

4. Omdat vanaf het begin rekening houden met toegankelijkheid, tijd, moeite en middelen bespaart

Vergelijk het met het bouwen van een huis. Als de architect rekening houdt met toegankelijkheid in het ontwerp, blijft de meerkost beperkt en is het huis bij oplevering meteen bruikbaar. Wanneer toegankelijkheid pas achteraf ter sprake komt, zijn verbouwingen noodzakelijk. Dit kost nodeloos tijd, geld en moeite.

 • Kies voor een erkende webbouwer met bewezen ervaring en expertise
 • Neem toegankelijkheid op als vereiste in de aanbesteding van nieuwe websites en controleer bij oplevering

5. Omdat Google en mobiele gebruikers steeds belangrijker worden

 • Search Engine Optimisation (SEO): Google is blind en leest uw website op gelijkaardige wijze als een blinde met een screenreader dat doet. Toegankelijkheidsrichtlijnen helpen u beter scoren in Google.
 • Mobile: mobiele gebruikers zijn ook “gehandicapt”. Ze kunnen geen muisfuncties uitvoeren en lezen op een klein scherm, vaak in een omgeving met zonlicht, waardoor hoge contrasten wenselijk zijn.

Hoe staat de Vlaamse overheid er momenteel voor?

AnySurfer onderzoekt jaarlijks de toegankelijkheid van het Belgische internetlandschap. Daarbij wordt ook een steekproef van Vlaamse overheidssites gescreend op vraag van de dienst Emancipatiezaken.

 • 14% van Belgische websites voldoet aan minimale toegankelijkheidsvereisten
 • 64% van Vlaamse overheidswebsites

Opgelet, dat wil niet zeggen dat 64% van de Vlaamse overheid voldoet aan de norm die Europa oplegt (WCAG level AA). Slechts 11% draagt het AnySurfer label (= WCAG level A). Het aantal websites dat voldoet aan WCAG level AA zal nog lager liggen.

Wat zijn de grootste uitdagingen?

 • Bewustwording: op vlak van fysieke toegankelijkheid, bijvoorbeeld van openbare gebouwen, is er een maatschappelijk draagvlak. Het is een evidentie. Bij digitale toegankelijkheid is dat nauwelijks het geval.
 • Word en PDF: er worden anno 2014 nog steeds massaal ontoegankelijke documenten online gezet om te communiceren met de burger. 90% van die documenten zouden beter als webpagina’s gepubliceerd worden. Dat is voor iedereen toegankelijker en gebruiksvriendelijker. Hetzelfde geldt voor interactie met de burger: formulieren.
1 reactie

Ontwikkelen van toegankelijke apps

Bart Simons op 25/02/2014

Smartphones en tablets die werken met Android en iOS zijn vandaag goed bruikbaar door personen met een handicap. Zie voor meer details ons eerdere artikel Mobiel surfen met een handicap. Meer en meer krijgen we dan ook de vraag om naast websites ook apps te testen op toegankelijkheid. Hier volgen een aantal zaken om rekening mee te houden en links om je als ontwikkelaar op weg te helpen. We beperken ons in dit artikel tot apps voor het Android en iOS platform.

In theorie zijn de Web Content Accessibility Guidelines technologie-onafhankelijk geformuleerd en zouden ze dus ook bruikbaar moeten zijn om apps te testen. Sommige aspecten lijken inderdaad veel op het testen van een website, vb. zijn knoppen gelabeld, links betekenisvol, tabellen lineariseerbaar en formuliervalidatie duidelijk voor wie het scherm niet kan zien.

Het is echter moeilijker om concreet te adviseren hoe gevonden problemen verholpen kunnen worden. We kunnen immers niet even in de broncode kijken zoals bij een website. Hier volgen enkele voorbeelden:

Bruikbaar met het toetsenbord

Het eerste ijkpunt van de AnySurfer checklist vraagt dat alle functionaliteit bruikbaar is met het toetsenbord. Hoe vertalen we dit naar het aanraakscherm van een smartphone of tablet?

Een blinde gebruiker gaat heel anders om met het aanraakscherm dan iemand die het scherm kan zien. Screenreaders als VoiceOver voor iOS en Talkback voor Android doen meer dan voorlezen wat er op het scherm staat. Ze bieden een heel bedieningsconcept, ook met aangepaste aanraakgebaren (bekijk een video). Met een vinger van links naar rechts vegen, verplaatst de focus naar het volgende element. U moet er als ontwikkelaar dus voor zorgen dat deze focus bij alle elementen van de app kan komen en dat dit in een logische volgorde gebeurt.

Semantiek

Gebruik zoveel mogelijk standaardcomponenten voor interactieve elementen als keuzelijsten en aankruisvakjes. Daarvoor voorzien screenreaders zelf al alternatieve bedieningsconcepten. Als u een eigen component programmeert, moet u die grondig testen met de screenreader en zelf een aantal functionaliteiten voorzien.

Afbeeldingen hebben een alt-tekst

Afbeeldingen op websites moeten een alt-tekst hebben. In apps geldt hetzelfde voor knoppen. Het concept is hetzelfde maar de terminologie zal verschillen van de ene ontwikkelomgeving tot de andere.

Als u vergeet een knop te labelen, dan wordt de bestandsnaam van de knop voorgelezen in plaats van de functie ervan. Het is veel vlotter als je "terug" hoort in plaats van "NavBarIconBackButtonSmall".

Documentatie voor ontwikkelaars

Zowel voor iOS als Android ontwikkelaars is documentatie beschikbaar over het ontwikkelen van toegankelijke apps voor deze platformen.

Daarnaast zijn er de Mobile Accessibility Guidelines van de BBC en van de Zweedse toegankelijkheidsspecialisten van Funka.nu. Het artikel Accessibility for iPhone and iPad apps vertelt een concreter verhaal. Laat je niet ontmoedigen door de lange inleiding.

Andere artikels of tips kunt u vermelden in de reacties op dit artikel.

Reageer als eerste

Screenreaders om je site mee te testen

Bart Simons op 07/02/2014

Een screenreader is software die blinden en slechtzienden gebruiken om de tekst van het computerscherm te laten voorlezen en/of in braille te laten verschijnen op een brailleleesregel. Uw website testen met een screenreader kan erg interessant zijn omdat het bepaalde toegankelijkheidsproblemen aan het licht brengt die anders moeilijk op te sporen zijn. Voor iemand die niet gewend is ermee te werken, is een screenreader tamelijk complexe software dus trek wat tijd uit om de handleiding te lezen en denk niet te snel dat het onmogelijk is om met een screenreader door uw website te surfen. Het artikel How to use NVDA and Firefox to test your web pages for accessibility geeft een goede inleiding die ook nuttig is als u besluit om met een andere screenreader te testen.

Waar moet u rekening mee houden?

Blinde screenreadergebruikers werken nooit met een muis en doen alles met toetscombinaties. Om een correcte test uit te voeren, mag u dus geen muis gebruiken in combinatie met een screenreader. De screenreader leest alles voor wat op het scherm staat maar doet dat in een bepaalde volgorde. Een groot probleem voor blinden is gebrek aan overzicht over het scherm. Een screenreadergebruiker weet niet wat er verderop nog zal komen en wordt niet altijd geïnformeerd over paginawijzigingen. Dit is moeilijk in te beelden voor een tester die een screenreader gebruikt maar het scherm wel kan zien. Om een echt realistische test uit te voeren, zou u eigenlijk niet alleen de muis aan de kant moeten laten maar ook het scherm uit moeten schakelen. Dit is uiteraard niet evident als u dit de eerste keer doet.

Screenreaders voor Windows

NVDA

Non Visual Desktop Access (NVDA) is een gratis en opensource screenreader. Een donatie wordt erg op prijs gesteld. Bij de installatie kunt u kiezen om een draagbare versie aan te maken. U kan de screenreader dan starten vanaf een USB-stick of vanaf een map op uw harde schijf zonder dat u iets moet installeren op uw computer. Sinds onze vorige blogpost over NVDA is het programma enorm verbeterd.

De Nederlandse stem die standaard bij NVDA zit, is van mindere kwaliteit. Voor een bescheiden bedrag kunt u een pakket kwalitatieve stemmen kopen waaronder Vlaams en Nederlands. Een andere mogelijkheid is het Microsoft Speech Platform. Deze stemmen zijn gratis maar er is op dit moment geen Vlaamse stem beschikbaar. U moet eerst Microsoft Speech Platform - Runtime (Version 11), x86 installeren. Merk op dat u de x86 versie moet installeren zelfs als uw systeem 64-bit is. Vervolgens installeert u de gewenste stemmen via de pagina Microsoft Speech Platform - Runtime Languages (Version 11). Kies de bestanden met TTS in de bestandsnaam en niet die met SR. Voor de Nederlandse stem Hanna installeert u het bestand MSSpeech_TTS_nl-NL_Hanna.msi. Vervolgens herstart u de computer.

Dan moet u in NVDA aangeven dat u deze stem wilt gebruiken. Druk insert+n, kies opties en vervolgens Synthesizer. Kies uit de lijst Microsoft Speech platform. Als u meerdere stemmen heeft geïnstalleerd, kunt deze instellen via insert+n, Opties, Stem.

Window Eyes

Window Eyes is een commerciële screenreader die u gratis kunt gebruiken als u over een licentie beschikt voor Office 2010 of hoger. Deze bevat voor het Nederlands ook enkel Hanna als stem.

JAWS

JAWS is een commerciële screenreader die u 40 minuten als demoversie kunt gebruiken. Daarna moet u de computer herstarten om er verder mee te kunnen werken. Download JAWS in het Nederlands. De meest recente versie is 15. Kies een 32- of 64bit-versie overeenkomstig uw besturingssysteem.

Merk op dat veel JAWS-gebruikers niet met de meest recente versie van de software werken omdat updates betalend zijn. Voor een realistische test zou u dus eigenlijk een oudere versie moeten gebruiken.

Kwalitatief hoogstaande stemmen zijn beschikbaar. Extra stemmen zijn gratis te downloaden. Ga naar Help, Webbronnen, Vocaliser Direct downloadpagina. Als u deze stemmen installeert, zullen ze enkel binnen JAWS werken.

Er is een specifieke tutorial om te leren surfen met JAWS.

Screenreader voor Mac

Mac-gebruikers hoeven geen screenreader te installeren, want vanaf het Lion besturingssysteem is deze ingebouwd en heet VoiceOver. Druk op command+f5 en uw computer begint te praten. Standaard praat hij Engels maar via de VoiceOver-instellingen kunt u de Nederlandse stem Ellen activeren. Lees meer over VoiceOver, de screenreader van Apple.

Tech Touch Team maakt een Nederlandstalige podcastreeks over het in gebruik nemen van een Mac als blinde gebruiker.

Reageer als eerste