u bent hier

Voldoet een website met het AnySurferlabel aan de Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties?

Wat eist de Europese richtlijn?

De richtlijn zegt dat alle overheidswebsites en mobiele applicaties waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust moeten zijn (zie artikel 4). Een manier om dit te bereiken, is door te voldoen aan geharmoniseerde Europese norm 301549. Daarin staat, eenvoudig gezegd, dat websites en mobiele toepassingen moeten voldoen aan WCAG 2.1 niveau A en AA.

Wat is WCAG 2.0 en 2.1?

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) is een officiële aanbeveling van het W3C (World Wide Web Consortium) om het web zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle gebruikers. WCAG bestaat uit testbare succescriteria verdeeld in drie niveau's: A, AA en AAA.

 • WCAG 2.0 is sinds 2008 de internationale norm voor webtoegankelijkheid.
 • WCAG 2.1 is de nieuwe aanbeveling van het W3C sinds juni 2018. Het is een uitbreiding op WCAG 2.0. Om beter te voldoen aan de noden van alle gebruikers, zijn er nieuwe criteria toegevoegd.

Waarmee komt het AnySurferlabel overeen?

Een website die het AnySurferlabel draagt, voldoet minstens aan WCAG 2.0 niveau A. Dat wil zeggen dat ze conform is aan de 25 succescriteria van WCAG 2.0 op niveau A.

Vanaf 1 januari 2019 zijn we overgeschakeld op WCAG 2.1. Vanaf dat moment moet een website dus voldoen aan WCAG 2.1 niveau A om het AnySurferlabel te behalen of te behouden. Concreet zijn er 5 nieuwe WCAG 2.1 succescriteria van niveau A bijgekomen. Deze nieuwe punten zijn in de meeste websites niet van toepassing of al in orde.

Wat moet er dan nog gebeuren?

Om te voldoen aan de Europese richtlijn en de Belgische wetgeving moet een website bovenop de criteria van niveau A, ook voldoen aan niveau AA. Met de WCAG 2 Quick Reference kan je de succescriteria filteren op versie en niveau.

Door het AnySurferlabel te behalen, is een groot deel van het werk al gedaan. Het kan zelfs dat de website al voldoet aan sommige AA-criteria, of dat ze niet van toepassing zijn.

13 succescriteria van WCAG 2.0 niveau AA

 • 1.2.4 Captions (Live): live video moet ondertiteld zijn.
 • 1.2.5 Audio Description (Prerecorded): voorzie audiodescriptie voor video die anders niet begrijpelijk is.
 • 1.4.3 Contrast (Minimum): tekst moet voldoende contrasteren ten opzichte van de achtergrondkleur.
 • 1.4.4 Resize text: de gebruiker moet tekst kunnen vergroten, of moet kunnen inzoomen via de browser zonder dat er inhoud onleesbaar of onzichtbaar wordt.
 • 1.4.5 Images of Text: vermijd afbeeldingen van tekst, tenzij het niet op een andere manier kan.
 • 2.4.5 Multiple Ways: je moet een pagina op verschillende manieren kunnen terugvinden.
 • 2.4.6 Headings and Labels: koppen en labels moeten beschrijvend zijn.
 • 2.4.7 Focus Visible: de toetsenbordfocus moet zichtbaar zijn.
 • 3.1.2 Language of Parts: als een deel van de tekst in een andere taal is, moet dat in de broncode aangegeven zijn.
 • 3.2.3 Consistent Navigation: navigatie die doorheen de website wordt herhaald, staat in dezelfde relatieve volgorde.
 • 3.2.4 Consistent Identification: componenten die dezelfde functionaliteit hebben, worden consistent geïdentificeerd doorheen de website.
 • 3.3.3 Error Suggestion: wanneer een formulier op fouten wordt gecontroleerd, worden waar mogelijk suggesties gegeven ter verbetering.
 • 3.3.4 Error Prevention (Legal, Financial, Data): voor juridische of financiële transacties moet de gebruiker zijn invoer kunnen controleren, verbeteren en bevestigen.

In de Europese richtlijn is er een uitzondering voor 1.2.4 Captions (Live). Het ctiterium valt onder WCAG 2.1 niveau AA, maar is niet vereist voor conformiteit met de Europese richtlijn.

7 nieuwe succescriteria van WCAG 2.1 niveau AA

 • 1.3.4 Orientation
 • 1.3.5 Identify Input Purpose
 • 1.4.10 Reflow
 • 1.4.11 Non-text Contrast
 • 1.4.12 Text Spacing
 • 1.4.13 Content on Hover or Focus
 • 4.1.3 Status Messages

We hebben deze nieuwe criteria uitgelegd in de blogpost WCAG 2.1 samenvatting.

Om je te helpen

 • Structureren we onze rapporten niet langer volgens de ijkpunten van de AnySurfer checklist, maar volgens WCAG succescriteria.
 • Brengen we onze opleidingen in lijn met WCAG 2.1 en bieden een aparte module aan die focust op de nieuwe criteria.

Het AnySurferlabel blijft bestaan. Het komt sinds 1 januari 2019 overeen met WCAG 2.1 niveau A. De statuspagina van een website met een AnySurferlabel vermeldt aan welke norm de website voldoet. Wij helpen websites voldoen aan eender welk niveau van toegankelijkheid.

Reacties

Reageer als eerste

Reageer

Velden met een * zijn verplicht.