u bent hier

Algemene voorwaarden

Geldigheid van auditrapporten

Een auditrapport is één jaar geldig. Dat zou voldoende tijd moeten zijn om de verbeteringen uit te voeren.

Als je een vervolgaudit wil om te checken of aanpassingen goed zijn uitgevoerd, bestel die dan binnen het jaar. We actualiseren dan het rapport en duiden aan wat opgelost is. We verlengen de geldigheid van het rapport dan met 6 maanden.

Als een auditrapport niet meer geldig is, doen we geen vervolgaudit meer. Men moet een nieuw traject starten.

Het AnySurferlabel voor websites

 • Je mag het AnySurferlabel enkel op de homepagina van een site plaatsen
  • na een audit door AnySurfer waarvan het resultaat positief is
  • en met de uitdrukkelijke toestemming van Blindenzorg Licht & Liefde vzw.
 • Als je het AnySurferlabel plaatst, respecteer je de plaatsingsinstructies die je via e-mail ontvangt.
 • Het AnySurferlabel is geldig voor maximum twee jaar.
 • Als je het label wil verlengen na twee jaar, neem je contact met ons op, liefst 2 à 3 maanden voor de vervaldatum.
 • AnySurfer kan een label altijd intrekken als een site niet langer voldoet aan de normen volgens welke het label werd uitgereikt.
 • Als je inhoud toevoegt of wijzigt aan je website, blijf je aandachtig de toegankelijkheidsnormen respecteren. Als AnySurfer toegankelijkheidsproblemen vaststelt, nemen we contact op en je verbindt je ertoe deze op te lossen.
 • Als je website structurele wijzigingen ondergaat, informeer je ons daarvan. In principe vervalt het label en moet je het opnieuw behalen voor de gewijzigde site.

Opleidingen

Opnames van online opleidingen

Lesgevers geven er bij online opleidingen de voorkeur aan dat deelnemers de sessies live en actief volgen. In vergelijking met achteraf een opname bekijken, heeft live deelnemen verschillende voordelen:

 • Je wordt als deelnemer gestimuleerd tot actieve betrokkenheid.
 • Je kan meteen je vragen stellen.
 • Bij online opleidingen is voor lesgevers de interactie extra aangenaam/motiverend.
 • Het staat in je agenda. Achteraf herbekijken, blijft meestal bij goede voornemens.

Als je ons vraagt om een opname van een opleiding ter beschikking te stellen, dan gelden deze afspraken:

 • Je herinnert er ons bij het begin van de opleiding aan om de sessie op te nemen.
 • Je hebt toegang tot de opname gedurende 15 kalenderdagen na de opleiding. Daarna verwijderen we de opname.
 • Het is technisch mogelijk het materiaal te downloaden, maar je mag het niet verder verspreiden.
 • De opname wordt ter beschikking gesteld voor medewerkers die tijdens de sessie niet aanwezig konden zijn of technische problemen ondervonden op het moment zelf.
 • Het is niet toegestaan om het gedownloade materiaal te gebruiken om toekomstige medewerkers te blijven opleiden.

Annulatievoorwaarden

Je kan tot 5 werkdagen voor de geplande datum van een opleiding kosteloos annuleren via e-mail naar info@anysurfer.be. Als je na dit tijdstip annuleert of afwezig bent zonder verwittiging, factureren we de opleiding. In dat geval heb je wel recht op een toekomstige opleiding van hetzelfde type.

Eigendomsrechten

 • AnySurfer en BlindSurfer zijn geregistreerde merknamen van Blindenzorg Licht en Liefde. Het gebruik ervan door derden is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming vooraf.
 • Het AnySurferlogo, het AnySurferlabel en het BlindSurferlogo zijn geregistreerde beeldmerken van Blindenzorg Licht en Liefde. Het gebruik ervan door derden is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming vooraf van Blindenzorg Licht en Liefde.
 • De vormgeving, domeinnamen en inhoud van de website http://www.anysurfer.be (inclusief alle subdomeinen) zijn het intellectuele eigendom van Blindenzorg Licht en Liefde. Publicatie of verspreiding ervan door derden is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Blindenzorg Licht en Liefde.