u bent hier

Geschiedenis

BlindSurfer

Ontstaan

Het idee voor een nationaal webtoegankelijkheidsproject is afkomstig van Rudi Canters, een Vlaamse blinde internetpionier. Blindenzorg Licht en Liefde vzw (BLL) begreep de maatschappelijke relevantie van Rudi's plannen en startte in 2000 een intense samenwerking op. Dit resulteerde in de oprichting van BlindSurfer.

Op 18 april 2001 werden het project, het bijbehorende kwaliteitslabel en de eerste toegankelijke websites voorgesteld aan de pers. Webbouwers konden op diezelfde dag kennis maken met de richtlijnenset die Rudi en BLL opgesteld hadden.

Gelijke kansen in Vlaanderen

Beginjaren

Tijdens de eerste twee werkingsjaren kon BlindSurfer rekenen op de financiële steun van Gelijke Kansen Vlaanderen en Mieke Vogels, toenmalig minister van Welzijn. De Vlaamse Regering besliste op 11 juni 2004 dat alle websites van de Vlaamse overheid moeten beantwoorden aan toegankelijkheidsnormen. Onder de dienst Emancipatiezaken van het departement Bestuurszaken werd het project Toegankelijke Websites (of ToeWeb) opgericht.

Ook de Vlaamse provinciebesturen zetten samen met ons projecten op om de toegankelijkheid van gemeentelijke websites te verbeteren. Dankzij hun steun konden we alle Vlaamse gemeentelijke websites op toegankelijkheid screenen. Een heel aantal gemeenten behaalden in die periode een toegankelijkheidslabel.

Oeuvre Nationale des Aveugles

Franstalige dienstverlening

In 2003 gingen we op zoek naar een Waalse partner. Oeuvre Nationale des Aveugles (vandaag: Eqla) was bereid om mee in het project te stappen. Zo konden we onze dienstverlening uitbreiden naar Wallonië. De samenwerking tussen BLL en ONA is na een viertal jaar helaas stopgezet, maar vanuit BLL werken we nog steeds aan toegankelijkheid voor heel het land.

 

Groepsfoto Blindsurferteam april 2006

Vijf jaar

In april 2006 bestond BlindSurfer vijf jaar. Op deze groepsfoto staan van links naar rechts: Kim Bols (vrijwilliger), Kristel De Smet (vrijwilliger), Bart Simons (vast medewerker), Wilfried Warmoes (vrijwilliger), Kim Verhulst (vrijwilliger), Jeroen Baldewijns (coördinator) en Roel Van Gils (vast medewerker).

Van BlindSurfer naar AnySurfer

Het misverstand dat webtoegankelijkheid enkel voor slechtzienden en blinden loont, bleef hardnekkig standhouden. De naam 'BlindSurfer' speelde ons hierin parten. Om te benadrukken dat de toegankelijkheid van websites veel verder reikt, beslisten we om een ambitieuze vernieuwing door te voeren: in de zomer van 2006 werd BlindSurfer AnySurfer. De missie en de doelstellingen zijn sindsdien niet veranderd; enkel de naam en het logo werden gewijzigd. Wel werd de richtlijnenset helemaal herschreven en kwam er een nieuwe website. De eerste AnySurferlabels werden uitgereikt tijdens een persconferentie op 11 oktober 2006.

Nieuwe checklist

In december 2008 publiceerde het World Wide Web Consortium (W3C) versie 2.0 van de Web Content Accessibility Guidelines. AnySurfer werkte mee aan de Nederlandse vertaling van WCAG 2.0 en sinds februari 2010 was onze vroegere checklist helemaal conform met niveau A van deze wereldwijde standaard voor toeganklijke websites.

Digitale documenten

Behalve naar websites ging onze aandacht voor toegankelijkheid ook meer en meer uit naar andere vormen van informatie. We begonnen opleiding te geven rond toegankelijkheid van Word- en PDF-documenten. Een hulp hierbij zijn de documenten van het Accessible Digital Office Document (ADOD). Onze collega's van de Blind d mobiel hebben heel wat van deze documenten naar het Nederlands vertaald.

Voor de European Blind Union schreven we de brochure informatie toegankelijk maken voor iedereen (vertaald in het Frans, Engels, Duits en Spaans).

Statuspagina's

In december 2012 vernieuwden wij onze website en huisstijl en voerden wij onze statuspagina's in. Sindsdien krijgt elke gelabelde website een pagina toegewezen waarop te zien is aan welke voorwaarden deze website voldoet en hoe lang het label nog geldig is.

Naar WCAG 2.1

Op 5 juni 2018 publiceerde het World Wide Web Consortium (W3C) versie 2.1 van de Web Content Accessibility Guidelines. Sindsdien structureren wij onze rapporten niet meer op basis van onze checklist, die met WCAG 2.0 overeen kwam, maar controleren wij rechtstreeks op de voorwaarden van WCAG 2.1. Sinds 1 januari 2019 komt ons label overeen met WCAG 2.1 niveau A.

Volgens de Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties moeten vanaf 23 september 2020 alle overheidswebsites toegankelijk zijn. Dit betekent dat zij moeten voldoen aan de criteria van WCAG 2.1 niveau AA. Om deze reden leveren wij rapporten af op niveau AA van WCAG 2.1.