u bent hier

Als je inspanningen doet om toegankelijke websites en apps te maken, is het interessant om daarover te communiceren. Dat kan je doen met een toegankelijkheidsverklaring. Overheidsdiensten zijn volgens de Europese richtlijn wettelijk verplicht om zo een verklaring te publiceren op hun websites en bij hun apps.

Wat is het?

Een toegankelijkheidsverklaring is een pagina op je website of een onderdeel van de beschrijving van je app waarin u uitlegt:

 • hoe toegankelijk je website of app is, eventueel aan welke normen ze voldoet,
 • hoe je dat getest hebt,
 • welke onderdelen van de website of de app nog niet toegankelijk zijn en welke alternatieven je voorstelt,
 • waar mensen terecht kunnen als ze toch problemen ondervinden.

Een goede toegankelijkheidsverklaring is:

 • gemakkelijk te vinden,
 • beknopt en vlot leesbaar,
 • eerlijk en concreet,
 • actueel: als je website verandert, heeft dat soms invloed op toegankelijkheid. Zorg dat de toegankelijkheidsverklaring mee evolueert.

Inhoud van een toegankelijkheidsverklaring

 • Over welke website(s)/app(s) gaat de verklaring?
 • Aan welke norm is er voldaan? Vb. Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA,
 • Hoe heb je getest dat je aan die norm voldoet? Vb. een validatie door AnySurfer, een link naar de statuspagina achter je AnySurferlabel, samengewerkt met een erkende bouwer ...
 • Welke onderdelen voldoen nog niet aan de norm?
  • Welke maatregelen neem je om ook die onderdelen toegankelijk te maken?
  • Wanneer plan je daarmee klaar te zijn?
  • Welk alternatief stel je ondertussen voor?
 • Datum waarop de verklaring is opgesteld en de datum waarop ze het laatst werd bijgewerkt.
 • Contactgegevens van de verantwoordelijke(n) voor toegankelijkheid waar bezoekers terechtkunnen als ze toch problemen ondervinden.

Tips

 • Publiceer de informatie als een gewone webpagina, niet als downloadbaar document.
 • Plaats de link naar de toegankelijkheidsverklaring op een logische plaats, vb. in de footer van elke webpagina.
 • Betekenisvolle linkteksten zijn 'Toegankelijkheidsverklaring' of 'Toegankelijkheid van deze website'
 • Schrijf klare taal: de meeste mensen die je toegankelijkheidsverklaring lezen, doen dat om dat ze een probleem ondervinden. Frustreer hen niet verder met allerlei jargon, maar help hen om alternatieven te vinden of contact op te nemen.
 • Wees eerlijk en concreet: niemand is geholpen met vage beloftes.

Aan de slag


Reacties

Reageer als eerste