Verlenging na twee jaar

Als u het AnySurferlabel heeft behaald, gaan wij er van uit dat u bij elke update en uitbreiding aan de website de ijkpunten van toegankelijkheid blijft toepassen. Omdat dit helaas niet altijd het geval is, wordt een AnySurferlabel uitgereikt voor een periode van twee jaar. Elke twee jaar dient er dus een nieuwe validatie te gebeuren om het label te verlengen.

Bij deze validatie controleren we de hele website op alle ijkpunten van de AnySurfer checklist. De validatie heeft twee mogelijke uitkomsten:

  1. De website voldoet nog steeds aan alle ijkpunten: het AnySurferlabel wordt met twee jaar verlengd vanaf de oorspronkelijke vervaldatum. Voorbeeld: uw label vervalt op 31 maart 2017 en u krijgt op 15 februari 2017 een positieve verlengingsvalidatie dan wordt uw AnySurferlabel verlengd tot 31 maart 2019.
  2. Als er bij de validatie toch kleine problemen aan het licht komen, ontvangt u een rapport met uitleg en krijgt u de tijd om deze te verhelpen. Als daarbij de oorspronkelijke vervaldatum van het label wordt overschreden, moeten we u vragen het label tijdelijk te verwijderen. Vraag de verlengingsvalidatie dus tijdig aan.

Veelgestelde vragen

  • Wat is de vervaldatum van mijn label? Klik op het AnySurferlabel op uw website. U komt dan op de statuspagina terecht die aan elk uitgereikt label is gekoppeld. Hier vindt u onder andere de vervaldatum van het label.
  • Waarom vervalt het label na twee jaar?
  • Wat kost het? Sites die na twee jaar nog steeds prima toegankelijk zijn, willen wij graag belonen. Hoe toegankelijker uw site is gebleven, hoe goedkoper de verlenging van het label. We rekenen enkel de gepresteerde tijd van het testen aan.