Voordat u begint

Om het AnySurferlabel te behalen, moet de hele site aan de checklist voldoen. We staan geen uitzonderingen toe voor onderdelen die misschien wat moeilijker toegankelijk te maken zijn, maar wel een essentieel onderdeel van de organisatie zijn. Er wordt bijvoorbeeld geen uitzondering toegestaan voor:

 • het e-loket op een gemeentelijke website
 • de online catalogus van een bibliotheekwebsite
 • de toepassing voor internetbankieren
 • het bestellen van tickets via de website van een cultureel centrum
 • de evenementenkalender van een toeristische dienst
 • de videofragmenten die informatie bevatten die niet elders te vinden is.

Als bepaalde onderdelen van uw site meer tijd in beslag nemen om aan te passen, kunt u gefaseerd werken. Het label wordt echter pas toegekend als alle onderdelen voldoen.

Als u externe diensten integreert in uw site (vb. om een betaling af te handelen, om video te embedden, pagina's te delen via sociale netwerken, ...), kies dan een leverancier die aan toegankelijkheidseisen voldoet.

Ook als u een script integreert (voor een evenementenkalender, een winkelkarfunctie, een fotoalbum in een lightbox, een uitklapmenu, een poll of enquête, een functie om de tekst te vergroten ...), kies dan een toegankelijk exemplaar.

Als u de productie van bepaalde content uitbesteedt, vb. een filmpje, een afvalkalender, een magazine dat in PDF-formaat op uw site zal verschijnen, specifieer dan in het contract dat het resultaat aan de toegankelijkheidscriteria moet voldoen.

Startvoorwaarden

Bijna alle websites komen in aanmerking voor een toegankelijkheidsaudit. Controleer of u voldoet aan onderstaande startvoorwaarden voor u een audit aanvraagt.

 • Een tekstversie of een andere aparte versie voor mensen met een handicap komt niet in aanmerking voor een AnySurferaudit. Kies dus niet voor een spiegelsite om uw site toegankelijk te maken, maar pas de site zelf aan. Enkel in zeer uitzondelijke gevallen zal AnySurfer een spiegelsite toestaan, bijvoorbeeld wanneer de website volledig in Flash gebouwd is en beide versies gebruik maken van dezelfde databank zodat er geen inhoudelijke verschillen kunnen ontstaan.
 • Bij domain forwarding levert de techniek met het onzichtbare frame (vaak aangeboden door domeinregistratiediensten) diverse toegankelijkheidsproblemen op. We vragen u om geen gebruik te maken van deze techniek, maar de forwarding aan de kant van de server te laten gebeuren. Om dezelfde reden screenen we geen websites met een .tk domeinnaam. Neem contact met ons op als u hier vragen over heeft.
 • Websites die voornamelijk bestaan uit user generated content (zoals een forum) komen enkel in aanmerking als u garanties kunt bieden over de toegankelijkheid van toekomstige bijdragen. Dat kan zijn door de bijdragen te modereren en indien nodig toegankelijk te maken. Ofwel dwingt u de gebruikers om enkel toegankelijke bijdragen te leveren. U zal dan bijvoorbeeld bij elke toegevoegde afbeelding het veld met de alt-tekst verplicht moeten maken.
 • Websites die voornamelijk bestaan uit externe content of enkel content van andere sites embedden, komen niet meteen in aanmerking omdat u meestal te weinig controle hebt over de toegankelijkheidsopties van de externe leverancier. Voorbeelden zijn een website met een verzameling videofilmpjes rond een bepaald thema of een website met al uw presentaties op slideshare. Niet enkel de site moet toegankelijk zijn, maar ook de content die er te vinden is.
 • Als u de ARIA role="application" gebruikt op een pagina of een onderdeel ervan, is de AnySurfer checklist niet van toepassing. Hiermee geeft u aan dat het onderdeel beschouwd moet worden als een desktop applicatie en daarvoor kunt u geen AnySurferlabel behalen. Merk op dat deze role meestal onterecht gebruikt wordt.

Wat verstaan we onder externe content?

'Externe content' is inhoud die niet door of in opdracht van de eigen organisatie is aangemaakt. Het is inhoud van een derde partij die (met toestemming) wordt overgenomen of geïntegreerd op de eigen site, als aanvulling of ter illustratie van de eigen inhoud. U kunt denken aan video- en audiomateriaal, maar ook aan downloadbare documenten zoals PDF- en Office-bestanden.

De fysieke locatie van de inhoud bepaalt niet of het om externe content gaat. Met het woordje 'extern' bedoelen we dus niet: op een ander domein, op een andere server of op een videowebsite als YouTube.

Voorbeelden

 • Een videopresentatie van uw organisatie die op YouTube staat, is geen externe content. Het maakt hierbij niet uit of u linkt naar de video of de video integreert op uw eigen site.
 • Een PDF-bestand met een wettekst dat u overneemt van een andere bron ter aanvulling van een eigen artikel, blijft externe content. Zelfs wanneer u het ongewijzigde document (met toestemming) op uw eigen server plaatst.

Het onderscheid tussen externe content en eigen content is niet in alle gevallen even duidelijk. Bij twijfel zal AnySurfer zich verplaatsen in het standpunt van de bezoeker van uw website en samen met u oordelen of de ontoegankelijkheid van de inhoud een ernstig struikelblok vormt of niet. Uitzonderingen voor het toegankelijk maken van eigen inhoud zijn bespreekbaar, bijvoorbeeld wanneer het gaat om gearchiveerd materiaal.