u bent hier

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) publiceerde op 28 maart 2013 het besluit betreffende de publicatie door operatoren van de informatie over producten en diensten die bedoeld zijn voor gebruikers met een handicap.

Het BIPT verplicht daarmee operatoren zoals Telenet, Belgacom, Mobistar enzoverder, één pagina op hun website te plaatsen die:

  • alle informatie bevat over de specifieke diensten die de operator aanbiedt voor mensen met een handicap (bijvoorbeeld sociaal tarief)
  • bereikbaar is vanuit de homepage met maximaal 2 kliks
  • voldoet aan de AnySurfer checklist

We juichen elke stap toe die het BIPT neemt om de operatoren aan te sporen hun dienstverlening en informatie toegankelijker te maken. Maar met bovenstaande opzet missen ze het doel. We betreuren dan ook dat we niet zijn betrokken bij de totstandkoming van het besluit.

Wat wil het BIPT bereiken?

Het BIPT heeft zich in haar strategisch plan voorgenomen om er over te waken dat de personen met een handicap optimaal kunnen profiteren op het vlak van keuze, prijs en kwaliteit van de elektronische communicatieaanbiedingen.

Door de operatoren één toegankelijke pagina te laten publiceren, help je de eindgebruiker niet. Bezoekers met een beperking maken in de meeste gevallen gebruik van dezelfde diensten en producten als de rest van de bevolking. Ze willen net als iedereen de prijzen en voorwaarden kennen om te bellen, te surfen en tv te kijken. Op de "pagina voor gehandicapten" staat niet hoeveel gigabyte je mag verbruiken met een King abonnement van Telenet of hoeveel het Dolfijn abonnement van Mobistar kost.

Greenwashing

De huidige "one-page-policy" stimuleert de operatoren niet om echt werk te maken van toegankelijkheid. Integendeel. Ze hoeven maar één toegankelijke pagina te publiceren. Daarmee voldoen ze aan de norm. Een argument dat ongetwijfeld ook gebruikt zal worden om het bij die pagina te houden.

Dit besluit werkt "greenwashing" in de hand. Die term is afkomstig van hotels die vragen om zuinig om te gaan met handdoeken om het milieu te sparen terwijl ze op geen enkel ander vlak ecologische inspanningen leveren. De echte reden is dan ook kostenbesparing. Een operator kan op gelijkaardige wijze aan "greenwashing" doen. Eén pagina toegankelijk maken en zichzelf daarmee een toegankelijk imago aanmeten zonder echte inspanningen te doen.

Hoe dan wel?

Er zijn heel wat manieren om de informatie van de Belgische telecomoperatoren toegankelijker te maken. Enkele voorbeelden:

  • Sensibilisering en opleiding van het personeel van de operatoren (bewustmaking)
  • Opleiding in webtoegankelijkheid voor de ontwikkelaars die de website maken
  • Audit met toegankelijkheidsadvies van een volledige website of van onderdelen
  • Begeleiding tijdens het bouwen van een nieuwe website of onderdelen van de website
  • Taakgericht gebruikersonderzoek door personen met een beperking.

We begrijpen dat het niet evident is om een website volledig toegankelijk te maken van vandaag op morgen. Maar dat is geen excuus om niets te doen. Begin met de belangrijkste functionaliteiten zoals de navigatie en de belangrijkste inhoud. Dat is niet het jaarverslag maar de informatie over abonnementen, promoties en prijzen.

Een andere mogelijkheid is het opzetten van een nieuwe website die alle informatie van de verschillende operatoren bundelt om alle consumenten een gebruiksvriendelijk en toegankelijk overzicht te geven.

Rechtzetting

Tot slot wil ik nog even een mythe weerleggen die in het besluit van het BIPT aan bod komt. Belgacom, die wel betrokken werd in het overleg, maakt de volgende opmerking:

Belgacom heeft fundamentele opmerkingen bij de vereiste dat de webpagina ten behoeve van personen met een handicap het AnySurfer-label zou moeten bekomen. Belgacom meent dat de architectuur van de website die dit label verplicht, conflicteert met de architectuur van commerciële sites.

Dit is compleet niet waar. Toegankelijkheidsnormen bestaan voor meer dan driekwart uit het volgen van webstandaarden. Het is perfect mogelijk een commerciële website te bouwen die voor iedereen toegankelijk is. Bijvoorbeeld a book apart. Die site weerlegt meteen ook de mythe dat een toegankelijke website saai en lelijk is. Het is ook een uitstekende bron voor boeken over webstandaarden trouwens. We doen er met plezier één cadeau aan de persoon bij Belgacom die bovenstaande uitspraak deed.

Reacties

Reageer als eerste

Reageer