u bent hier

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn intimiderend lang. Als je een beknopt overzicht wil, dan is de checklist van WebAIM geschikt. Er zijn altijd meerdere manieren of technieken om aan een WCAG-criterium te voldoen. WebAIM beveelt technieken aan voor elk WCAG-punt waar we ook vanuit AnySurfer achter staan.

Als je dieper in WCAG wil duiken, raden we de How to Meet WCAG 2 (Quick Reference) aan.

 • Copyright WebAIM (Center for Persons with Disabilities, Utah State University)
 • Vertaald met toestemming
 • Bron: WebAIM's WCAG 2 Checklist waarin de nieuwe aanbeveling WCAG 2.2 ook al in zijn opgenomen.

Waarneembaar
De inhoud van de website is beschikbaar voor de zintuigen - zicht, gehoor, en/of tastzin

Richtlijn 1.1
Tekstalternatieven: geef tekstuele alternatieven voor alle inhoud die niet tekstueel is

Succescriteria WebAIM's aanbevelingen
1.1.1 Niet-tekstuele Content
(Niveau A)
 • Alle afbeeldingen, grafische formulierknoppen en de klikbare zones van image maps hebben een correcte, vervangende alternatieve tekst.
 • Afbeeldingen die geen informatie bevatten, decoratief zijn, of inhoud bevatten die al in tekst is gegeven, hebben een lege alternatieve tekst (alt="") of zijn ingevoegd als een CSS achtergrondafbeelding. Alle grafische links hebben een beschrijvende alternatieve tekst.
 • Equivalente alternatieven voor complexe afbeeldingen zijn voorzien. Dit gebeurt ofwel in de context van de afbeelding, of op een afzonderlijke (gelinkte en/of verbonden via longdesc) pagina.
 • Formulierknoppen hebben een betekenisvol opschrift.
 • Formulierinvoervelden zijn verbonden met tekstlabels.
 • Ingebedde multimedia zijn benoemd via toegankelijke tekst.
 • Frames hebben een betekenisvolle titel.

Richtlijn 1.2
Op tijd gebaseerde media: geef alternatieven voor op tijd-gebaseerde media

NOTA: Als het geluid of de video bedoeld is als alternatief voor web inhoud (bijvoorbeeld een gesproken versie van de webpagina of een vertaling in gebarentaal), dan dient de web inhoud zelf als het alternatief.

Succescriteria WebAIM's aanbevelingen
1.2.1 Vooraf opgenomen louter-geluid en louter-videobeeld
(Niveau A)
 • Een beschrijvende tekstversie (die ook alle relevante visuele en hoorbare clues en indicators bevat) is voorzien voor niet-live, webgebaseerde audio (audio podcasts, MP3-bestanden, etc.).
 • Een tekst of audiodescriptie is voorzien voor niet-live, webgebaseerde louter-video (bijvoorbeeld video zonder geluidsspoor), behalve als de video decoratief is.
1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)
(Niveau A)
 • Gesynchroniseerde ondertiteling is voorzien voor niet-live, webgebaseerde video (YouTube videos, etc.)
1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)
(Niveau A)
 • Een beschrijvend tekstueel transcript OF audiodescriptie-spoor is voorzien voor niet-live video.
  NOTA: Alleen vereist als de video inhoud bevat die niet beschikbaar is in het standaard audiospoor.
1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)
(Niveau AA)
 • Gesynchroniseerde ondertitels voor doven en slechthorenden zijn voorzien voor alle live multimedia die audio bevatten (audio uitzendingen, webuitzendingen, videoconferenties, Flash animaties, etc.).
1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)
(Niveau AA)
 • Audiodescriptie is voorzien voor alle video inhoud
  NOTA: Alleen vereist als de video inhoud bevat die niet beschikbaar is in het standaard audiospoor.
 • Alhoewel het niet verplicht is op AA niveau, raadt Webaim aan om beschrijvende transcript te voorzien in plaats van of ter aanvulling van audiodescriptie, voor een betere toegankelijkheid.
1.2.6 Gebarentaal (vooraf opgenomen)
(Niveau AAA)
 • Een gebarentaalvideo is voorzien voor alle media-inhoud die audio bevat.
1.2.7 Verlengde audiodescriptie (vooraf opgenomen)
(Niveau AAA)
 • Wanneer er geen audiodescriptie-spoor aan de video kan worden toegevoegd omwille van de audio timing (bijvoorbeeld geen pauzes in de audio), is er een alternatieve versie van de video voorzien met pauzes die audiodescriptie toelaten.
1.2.8 Mediumalternatief (vooraf opgenomen)
(Niveau AAA)
 • Een beschrijvend tekstueel transcript is voorzien voor alle vooraf opgenomen media met een videospoor. Voor een optimale toegankelijkheid raadt WebAIM aan om transcripts te voorzien voor alle multimedia inhoud.
1.2.9 Louter-geluid (live)
(Niveau AAA)
 • Een beschrijvend tekstueel transcript (bijvoorbeeld het script van de live audio) is voorzien voor alle live inhoud met audio.

Richtlijn 1.3
Aanpasbaar: creëer inhoud die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld door een eenvoudigere lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

Succescriteria WebAIM's aanbevelingen
1.3.1 Info en Relaties
(Niveau A)
 • Semantische markup is gebruikt voor koppen (<h1>), regions/landmarks, lijsten (<ul>, <ol>, en <dl>), benadrukte of speciale tekst (bijvoorbeeld <strong>, <abbr>, <blockquote>), etc. Semantische markup is correct gebruikt.
 • Tabellen zijn gebruikt voor tabulaire data. Datacellen zijn geassocieerd met hun hoofdingen waar noodzakelijk. Captions en samenvattingen van datatabellen zijn gebruikt indien van toepassing.
 • Tekstlabels zijn geassocieerd met invoerelementen van formulieren. Gerelateerde formulierelementen zijn gegroepeerd met fieldset/legend. ARIA labels mogen gebruikt worden wanneer standaard HTML niet voldoet.
1.3.2 Betekenisvolle volgorde
(Niveau A)
1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen
(Niveau A)
 • Instructies zijn niet gebaseerd op vorm, grootte of visuele locatie (bijvoorbeeld "Klik het vierkant icoon om door te gaan" of "Instructies staan in de rechterkolom").
 • Instructies zijn niet gebaseerd op geluid (bijvoorbeeld "Een bieptoon geeft aan dat je mag doorgaan").
1.3.4 Oriëntatie
(WCAG 2.1 Niveau AA)
 • De oriëntatie van webinhoud is niet beperkt tot portret of landschap, tenzij een specifieke oriëntatie noodzakelijk is.
1.3.5 Identificeer doel van invoer
(WCAG 2.1 Niveau AA)
1.3.6 Identificeer doel
(WCAG 2.1 Niveau AAA)
 • HTML 5 regions of ARIA landmarks zijn gebruikt om paginaregio's te identificeren.
 • ARIA is gebruikt, waar gepast, om de semantiek van HTML te verbeteren om het doel van interface componenten beter te identificeren.

Richtlijn 1.4
Onderscheidbaar: maak het voor gebruikers gemakkelijker om inhoud te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

Succescriteria WebAIM's aanbevelingen
1.4.1 Gebruik van kleur
(Niveau A)
 • Kleur is niet gebruikt als de enige manier om inhoud over te brengen of visuele elementen te onderscheiden.
 • Kleur alleen is niet gebruikt om links te onderscheiden van omliggende tekst, tenzij het luminantiecontrast tussen de link en de omliggende tekst minstens 3:1 bedraagt en een bijkomend onderscheid voorzien is bij hover of focus (bijvoorbeeld onderlijning).
1.4.2 Geluidsbediening
(Niveau A)
 • Als op een pagina audio automatisch speelt voor meer dan 3 seconden, is een mechanisme voorzien om audio te stoppen, pauzeren, muten of het volume aan te passen.
1.4.3 Contrast (Minimum)
(Niveau AA)
 • Tekst en afbeeldingen van tekst hebben een contrastratio van minstens 4,5:1.
 • Grote tekst - minstens 18 punten (doorgaans 24px) of 14 punten (doorgaans 18.66px) en vetgedrukt - hebben een contrastratio van minstens 3:1.
1.4.4 Herschalen van tekst
(Niveau AA)
 • De pagina is leesbaar en functioneel wanneer de pagina is ingezoomd tot 200%. NOTA: 1.4.10 (hieronder) introduceert een veel hogere vereiste voor ingezoomde inhoud.
1.4.5 Afbeeldingen van tekst
(Niveau AA)
 • Als dezelfde visuele presentatie kan gemaakt worden met tekst alleen, is er geen afbeelding voor die tekst gebruikt.
1.4.6 Contrast (versterkt)
(Niveau AAA)
 • Tekst en afbeeldingen van tekst hebben een contrastratio van minstens 7:1.
 • Grote tekst - minstens 18 punten (doorgaans 24px) of 14 punten (doorgaans 18.66px) en vetgedrukt - hebben een contrastratio van minstens 4,5.
1.4.7 Weinig of geen achtergrondgeluid
(Niveau AAA)
 • Audio van spraak heeft geen of zeer weinig achtergrondgeluiden zodat de spraak makkelijk te onderscheiden is.
1.4.8 Visuele Weergave
(Niveau AAA)
 • Blokken tekst van meer dan één zin in lengte:
  • Zijn niet meer dan 80 karakters breed
  • Zijn NIET volledig uitgelijnd (uitgelijnd tot zowel de linkse als de rechtse marges)
  • Hebben voldoende regelspatiëring (minstens 1/2 van de hoogte van de tekst) en paragraafspatiëring (1.5 keer de regelspatiëring).
  • Hebben een gespecificeerde voorgrond- en achtergrondkleur. Deze kan toegepast worden op specifieke elementen of op de hele pagina via CSS (en daardoor overgenomen worden door alle andere elementen).
  • Vereisen GEEN horizontaal scrollen wanneer de tekstgrootte is verdubbeld.
1.4.9 Afbeeldingen van tekst (geen uitzondering)
(Niveau AAA)
 • Tekst is alleen gebruikt in een afbeelding ter decoratie (de afbeelding brengt geen informatie over) OF wanneer de informatie niet met tekst alleen kan worden gepresenteerd.
1.4.10 Reflow
(WCAG 2.1 Niveau AA)
 • Er is geen verlies van inhoud of functionaliteit en horizontaal scrollen wordt vermeden wanneer inhoud wordt gepresenteerd op een breedte van 320 pixels.
  • Dit vereist responsive design voor de meeste websites. Dit is het best te testen door het browservenster in te stellen op 1280 pixels breed en in te zoomen op de pagina-inhoud tot 400%.
 • Er geldt een uitzondering voor inhoud die horizontaal scrollen vereist, zoals datatabellen, complexe afbeeldingen (zoals kaarten en grafieken), menubalken, etc.
1.4.11 Niet-tekstueel Contrast
(WCAG 2.1 Niveau AA)
 • Er is een contrastratio van minstens 3:1 om grafische objecten te onderscheiden (zoals iconen en onderdelen van grafieken of diagrammen) en door de auteur aangepaste interface componenten (zoals knoppen, formulierbediening en focus indicatoren/omlijning).
 • De verschillende staten (focus, hover, active, etc.) van door de auteur aangepaste interface componenten moeten 3:1 contrast behalen.
1.4.12 Tekst spatiëring
(WCAG 2.1 Niveau AA)
 • Er is geen verlies van inhoud of functionaliteit wanneer de gebruiker de regelhoogte met factor 1.5 vergroot t.o.v. de tekstgrootte, de paragraaf spatiëring met factor 2 vergroot t.o.v. de tekstgrootte, de woord spatiëring met factor .16 vergroot t.o.v. de tekstgrootte en de letter spaciëring met factor .12 vergroot t.o.v. de tekstgrootte.
 • Dit is het best te ondersteunen door de hoogte van elementen die tekst bevatten niet in pixels te definiëren.
1.4.13 Inhoud bij hover of focus
(WCAG 2.1 Niveau AA)
 • Als bijkomende inhoud verschijnt bij hover of toetsenbordfocus:
  • Kan de nieuwe inhoud worden verborgen (meestal via de Esc toets) zonder de muis of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de inhoud een invoerfout is of wanneer de inhoud geen andere pagina-inhoud hindert of verbergt.
  • Kan de muis naar de nieuwe inhoud worden verplaatst zonder dat de inhoud verdwijnt.
  • Moet de nieuwe inhoud zichtbaar blijven tot de muis of de toetsenbordfocus weggaat van het element dat de nieuwe inhoud opende, de nieuwe inhoud wordt verborgen of de nieuwe inhoud niet langer relevant is.

Bedienbaar
Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

Richtlijn 2.1
Toetsenbordtoegankelijk: maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord

Succescriteria WebAIM's aanbevelingen
2.1.1 Toetsenbord
(Niveau A)
 • Alle functionaliteit van de pagina is beschikbaar met het toetsenbord, tenzij er geen bekende manier is om die functionaliteit met een toetsenbord uit te voeren (bijvoorbeeld tekenen met de vrije hand).
 • Paginaspecifieke snelkoppelingen en accesskeys (accesskey wordt best vermeden) conflicteren niet met bestaande browser en screenreader snelkoppelingen.
2.1.2 Geen toetsenbordval
(Niveau A)
 • Toetsenbordfocus is nooit vergrendeld of gevangen in één particulier pagina-element. De gebruiker kan naar alle en weg van alle navigeerbare pagina-elementen navigeren met enkel het toetsenbord.
2.1.3 Toetsenbord (geen uitzondering)
(Niveau AAA)
 • Alle functionaliteit van de pagina is beschikbaar met het toetsenbord.
2.1.4 Lettertoets snelkoppelingen
(WCAG 2.1 Niveau A)
 • Als een toetsenbord snelkoppeling printbare lettertoetsen gebruikt, moet de gebruiker in staat zijn de snelkoppeling uit te schakelen, de toegekende lettertoets te veranderen in een niet-printbare toets (Ctrl, Alt, etc.), of mag de snelkoppeling enkel actief zijn wanneer de geassocieerde interface component of knop de focus heeft.

Richtlijn 2.2
Genoeg tijd: geef gebruikers genoeg tijd om inhoud te lezen en te gebruiken

Succescriteria WebAIM's aanbevelingen
2.2.1 Timing aanpasbaar
(Niveau A)
 • Als een pagina of applicatie een tijdslimiet heeft, krijgt de gebruiker de optie om die uit te schakelen, aan te passen, of die tijdslimiet te verlengen. Dit is geen vereiste voor live evenementen (bijvoorbeeld een veiling), wanneer de tijdslimiet absoluut vereist is, of wanneer de tijdslimiet meer dan 20 uren bedraagt.
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen
(Niveau A)
 • Inhoud die automatisch beweegt, knippert of scrolt (zoals carousels, selectiekaders of animaties) en langer dan 5 seconden duurt, kan worden gepauzeerd, gestopt of verborgen door de gebruiker.
 • Bij inhoud die automatisch update (bijvoorbeeld een dynamisch-updatende nieuwslichtkrant, chatberichten, etc.) kan de gebruiker de updates pauzeren, stoppen, verbergen of de timing van de updates handmatig instellen.
2.2.3 Geen Timing
(Niveau AAA)
 • De inhoud en functionaliteit heeft geen tijdslimieten of beperkingen.
2.2.4 Onderbrekingen
(Niveau AAA)
 • De gebruiker kan onderbrekingen (waarschuwingen, pagina-updates, etc.) uitstellen of onderdrukken.
2.2.5 Herauthentisering
(Niveau AAA)
 • Als een geauthentiseerde sessie verloopt, kan de gebruiker opnieuw authenticeren en verder gaan met de activiteit zonder data te verliezen van de huidige pagina.
2.2.6 Timeouts
(WCAG 2.1 Niveau AAA)
 • Gebruikers moeten gewaarschuwd worden voor elke timeout die kan leiden tot verlies van data, tenzij de data bij inactiviteit van de gebruiker langer dan 20 uren wordt bijgehouden.

Richtlijn 2.3
Aanvallen en lichamelijke reacties: ontwerp inhoud niet op een manier waarvan bekend is dat die aanvallen of lichamelijke reacties veroorzaakt

Succescriteria WebAIM's aanbevelingen
2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde
(Niveau A)
2.3.2 Drie flitsen
(Niveau AAA)
 • Pagina-inhoud flitst niet meer dan 3 keer per seconde.
2.3.3 Animatie bij interactie
(WCAG 2.1 Niveau AA)
 • De gebruiker kan niet-essentiële animatie en beweging stopzetten die een gevolg is van gebruikersinteractie.

Richtlijn 2.4
Navigeerbaar: lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, inhoud te vinden en te bepalen waar ze zijn

Succescriteria WebAIM's aanbevelingen
2.4.1 Blokken omzeilen
(Niveau A)
 • Er is een link voorzien om de navigatie en andere pagina elementen die herhaald worden over webpagina's over te slaan.
 • Een correcte koppenstructuur en/of identificatie van pagina-regio's/landmarks kan beschouwd worden als een techniek om te voldoen. Omdat navigeren op basis van koppen of regio's niet ondersteund wordt in de meeste browsers, raadt WebAIM een skiplink aan (dit als toevoeging tot koppen en regio's) om ziende toetsenbordgebruikers het best te ondersteunen.
2.4.2 Paginatitel
(Niveau A)
 • De webpagina heeft een beschrijvende en informatieve paginatitel.
2.4.3 Focus volgorde
(Niveau A)
 • De navigatievolgorde van links, formulierelementen, etc. is logisch en intuïtief.
2.4.4 Linkdoel (in context)
(Niveau A)
 • Het doel van elke link (of de afbeelding van een knop in een formulier of image map hotspots) kan afgeleid worden van de tekst alleen, of van de tekst en diens context (bijvoorbeeld omliggende paragraaf, lijst item, tabelcel of tabelhoofdingen).
 • Links (of de afbeelding van een knop in een formulier) met dezelfde tekst maar een verschillende bestemming zijn makkelijk te onderscheiden.
2.4.5 Meerdere manieren
(Niveau AA)
 • Meerdere manieren zijn beschikbaar om andere pagina's van de website te vinden - minstens twee van de volgende: een lijst van gerelateerde pagina's, inhoudsopgave, site map, zoekfunctie of een lijst met alle beschikbare webpagina's.
2.4.6 Koppen en labels
(Niveau AA)
 • Paginakoppen en labels voor fomulierelementen en interactieve bedieningselementen zijn informatief. Vermijd herhalende tekst in hoofdingen (bijvoorbeed "Meer details") of labels ("Voornaam") behalve wanneer de structuur ze voldoende onderscheidt.
2.4.7 Focus zichtbaar
(Niveau AA)
 • Het is visueel duidelijk welk pagina-element de huidige toetsenbordfocus heeft (bijvoorbeeld: wanneer je door de pagina tabt, kan je zien waar je bent).
2.4.8 Locatie
(Niveau AAA)
 • Als een webpagina een onderdeel is van een reeks van pagina's, of zich binnen een complexe site-structuur bevindt, is een indicatie van de huidige pagina voorzien. Dit kan bijvoorbeeld door middel van broodkruimels of door de huidige stap in een reeks te specificeren (bijvoorbeeld, "Stap 2 van 5 - Verzendingsadres").
2.4.9 Linkdoel (alleen link)
(Niveau AAA)
 • Het doel van elke link (of de afbeelding van een knop in een formulier of image map hotspots) kan worden afgeleid van de linktekst alleen.
 • Er zijn geen links (of afbeeldingen van een knop in een formulier) met dezelfde tekst die naar verschillende locaties gaan.
2.4.10 Paragraafkoppen
(Niveau AAA)
 • Buiten de algemene documentstructuur zijn individuele secties van inhoud aangeduid met koppen, waar gepast.
2.4.11 Niet-verborgen focus
(WCAG 2.2 Niveau AA)
 • De component die focus heeft mag niet deels of volledig verborgen zijn door andere pagina-inhoud.
2.4.12 Niet-verborgen focus
(WCAG 2.2 Niveau AAA)
 • De component die focus heeft moet volledig zichtbaar zijn.
2.4.13 Focus vormgeving
(WCAG 2.2 Niveau AAA)
 • Als een eigen focusstijl or achtergrondkleur aanwezig is, moeten de pixels van de focus:
  • minstens een kleurcontrast hebben van 3:1 tussen de staat in focus en de staat uit focus
  • minstens even groot zijn als het gebied van een perimeter van 2 CSS pixel breedte rond de elementen. De formule (width x 4) + (height x 4) = focus indicator area kan gebruikt worden voor rechthoekige elementen.

Richtlijn 2.5
Invoermodaliteiten: maak het makkelijker voor gebruikers om functionaliteiten te bedienen met andere invoermethodes dan het toetsenbord.

Succescriteria WebAIM's aanbevelingen
2.5.1 Aanwijsgebaren
(WCAG 2.1 Niveau A)
 • Als multi-punt of pad-gebaseerde bewegingen (zoals knijpen, vegen of slepen over het scherm) niet essentieel zijn voor de functionaliteit, dan kan de functionaliteit ook uitgevoerd worden met éénpuntsactivatie (zoals het activeren van een knop).
2.5.2 Aanwijzing annulatie
(WCAG 2.1 Niveau A)
 • Om ongewenste activatie van bedieningselementen te helpen vermijden, vermijd niet-essentiële down-event activatie (bijvoorbeeld onmousedown) bij klikken, tikken of lang drukken op het scherm. Gebruik onclick, onmouseup of gelijkaardig in de plaats. Als onmouseup (of gelijkaardig) is gebruikt, moet u een mechanisme voorzien om de actie te annuleren of ongedaan te maken.
2.5.3 Label in naam
(WCAG 2.1 Niveau A)
 • Als een interface component (link, knop, etc.) tekst (of afbeeldingen van tekst) presenteert, moet de toegankelijke naam (label, alternatieve tekst, aria-label, etc.) voor die component de zichtbare tekst bevatten.
2.5.4 Activerende beweging
(WCAG 2.1 Niveau A)
 • Functionaliteit die geactiveerd wordt door het bewegen van het toestel (zoals schudden of het mobiel toestel horizontaal draaien) of bij beweging van de gebruiker (zoals zwaaien naar een camera) kan uitgeschakeld worden. Evenwaardige functionaliteit is voorzien via standaard bedieningselementen zoals knoppen.
2.5.5 Doelgrootte
(WCAG 2.1 Niveau AAA)
 • Klikbare zones zijn minstens 44 bij 44 pixels groot tenzij een alternatieve zone van die grootte is voorzien, de zone inline is (zoals een link binnen een zin), de zone niet door de auteur is gewijzigd (zoals een standaard aankruisvakje) of wanneer de kleine zone niet essentieel is voor de functionaliteit.
2.5.6 Meerdere invoermechanismen
(WCAG 2.1 Niveau AAA)
 • Inhoud beperkt de invoer niet tot een specifieke modaliteit, zoals alleen via aanraken of alleen met het toetsenbord, maar moet alternatieve methodes van invoer ondersteunen (zoals het gebruik van een toetsenbord op een mobiel toestel).
2.5.7 Sleepbewegingen
(WCAG 2.2 Niveau AA)
 • Een functionaliteit die gebruikt maakt van sleepbewegingen kan ook worden uitgevoerd door een éénpuntsactivatie zonder slepen (tenzij slepen essentieel is).
2.5.8 Grootte van het aanwijzergebied
(WCAG 2.2 Niveau AA)
 • Het doelgebied van alle interactieve elementen heeft minsten een oppervlakte van 24 px op 24px, behalve wanneer:
  • Een cirkel met een diameter van 24 pixels gecentreerd op het doelgebied niet overlapt met een ander doelgebied of met een cirkel van 24 pixels diameter op een aangrenzend doelgebied.
  • De functionaliteit op een andere conformante manier kan bereikt worden.
  • Het doelgebied zich bevindt in een zin of een lijst.
  • De grootte van het doelgebied niet kan aangepast worden of essentieel is voor de functionaliteit.

Begrijpelijk
Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

Richtlijn 3.1
Leesbaar: maak tekstinhoud leesbaar en begrijpelijk

Succescriteria WebAIM's aanbevelingen
3.1.1 Taal van de pagina
(Niveau A)
 • De taal van de pagina is aangeduid via het HTML lang attribuut (bijvoorbeeld <html lang="en">).
3.1.2 Taal van onderdelen
(Niveau AA)
 • De taal van anderstalige pagina-inhoud is aangeduid via het lang attribuut (bijvoorbeeld <blockquote lang="es">).
3.1.3 Ongebruikelijke woorden
(Niveau AAA)
 • Woorden die onduidelijk kunnen zijn, onbekend zijn of gebruikt worden op een zeer specifieke manier, zijn gedefinieerd door aangrenzende tekst, een definitielijst, een woordenlijst of een andere gepaste methode.
3.1.4 Afkortingen
(Niveau AAA)
 • Bij een onbekende afkorting wordt de betekenis gegeven door ze de eerste keer voluit te schrijven, het <abbr> element te gebruiken, of te linken naar een definitie of woordenlijst.
3.1.5 Leesniveau
(Niveau AAA)
 • Als de inhoud niet begrijpelijk is voor mensen die ongeveer negen jaar basisonderwijs volgden, dan is een beter verstaanbaar alternatief voorzien.
3.1.6 Uitspraak
(Niveau AAA)
 • Als de uitspraak van een woord noodzakelijk is om het woord te begrijpen, is de uitspraak onmiddelijk na het woord of via een link of woordenlijst voorzien.

Richtlijn 3.2
Voorspelbaar: maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar

Succescriteria WebAIM's aanbevelingen
3.2.1 Bij focus
(Niveau A)
 • Wanneer een pagina-element de focus krijgt, resulteert dit niet in een substantiële wijziging van de pagina, het verschijnen van pop-up vensters, een bijkomende verandering van toetsenbordfocus of eender welke andere verandering die de gebruiker zou kunnen verwarren of desoriënteren.
3.2.2 Bij invoer
(Niveau A)
 • Wanneer een gebruiker informatie ingeeft of interageert met een bedieningselement, resulteert dit niet in een substantiële wijziging van de pagina, het verschijnen van pop-up vensters, een bijkomende verandering van toetsenbordfocus of eender welke andere verandering die de gebruiker zou kunnen verwarren of desoriënteren tenzij de gebruiker op voorhand op de hoogte wordt gebracht van de wijziging.
3.2.3 Consistente navigatie
(Niveau AA)
 • Navigatielinks die op webpagina's herhaald worden, veranderen niet van volgorde wanneer men doorheen de site navigeert.
3.2.4 Consistente identificatie
(Niveau AA)
 • Elementen met dezelfde functionaliteit over meerdere webpagina's zijn consistent geïdentificeerd. Bijvoorbeeld: een zoekveld bovenaan de site is altijd op dezelfde manier gelabeld.
3.2.5 Verandering op verzoek
(Niveau AAA)
 • Substantiële wijzigingen van de pagina, het verschijnen van pop-up vensters, ongecontroleerde wijzigingen van toetsenbordfocus of eender welke andere wijziging die de gebruiker zou kunnen verwarren of desoriënteren, moet door de gebruiker geïnitieerd worden. Of: de gebruiker krijgt als alternatief een optie om zulke wijzigingen uit te schakelen.
3.2.6 Consistente hulp
(WCAG 2.2 Niveau A)
 • De contact- en zelfhulpdetails or -functionaliteit worden op een consistente manier gepresenteerd op de verschillende webpagina's binnen een website.

Richtlijn 3.3
Assistentie bij invoer: help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren

Succescriteria WebAIM's aanbevelingen
3.3.1 Fout identificatie
(Niveau A)
 • Verplichte formulierelementen of formulierelementen die een specifiek formaat, waarde of lengte vereisen, voorzien deze informatie in het label van het element.
 • Foutmeldingen bij formuliervalidatie zijn efficient, intuïtief en toegankelijk. De fouten zijn duidelijk geïdentificeerd, snelle toegang tot het problematische element is voorzien en de gebruiker kan de fout makkelijk corrigeren en het formulier opnieuw verzenden.
3.3.2 Labels of instructies
(Niveau A)
 • Voldoende labels, indicaties en instructies voor verplichte interactieve elementen zijn voorzien via instructies, voorbeelden, correct gepositioneerde formulierlabels and/of fieldset/legends.
3.3.3 Error suggestie
(Niveau AA)
 • Als een invoerfout is gedetecteerd (via client-side of server-side validatie), zijn er suggesties voorzien om de invoer tijdig en op een toegankelijke manier te corrigeren.
3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)
(Niveau AA)
 • Als de gebruiker wettelijke of financiële gegevens kan wijzigen of verwijderen, is er de mogelijkheid om de veranderingen na te kijken, ongedaan te maken of te bevestigen.
3.3.5 Hulp
(Niveau AAA)
 • Instructies en aanwijzingen zijn in de context voorzien om te helpen bij het vervolledigen en indienen van een formulier.
3.3.6 Foutpreventie (alle)
(Niveau AAA)
 • Als de gebruiker informatie kan indienen, is er de mogelijkheid om de inzending na te kijken, ongedaan te maken of te bevestigen.
3.3.7 Overbodige invoer
(WCAG 2.2 Niveau A)
 • Informatie die een gebruik opnieuw moet invoeren om een proces af te ronden in enkel sessie moet automatisch ingevuld worden of moet beschikbaar zijn voor de gebruiker om te selecteren. Tenzij het herinvoeren essentieel voor de functionaliteit, de informatie veiligheidsproblemen oplevert, of de eerst-ingevoerde informatie niet meer geldig is.
3.3.8 Toegankelijk aanmelden
(WCAG 2.2 Niveau AA)
 • Een cognitieve functietest (zoals het onthouden van een paswoord of het oplossen van een puzzel) is voor geen enkele stap van een authentificatieproces nodig tenzij de cognitieve functietest op een manier kan omzeilt worden, uitgevoerd kan worden met de hulp van een ander mechanisme, gebruik maakt van objectherkenning (zoals "klik op de foto van een bloem"), of gebruik maakt van identificatie met non-tekst inhoud aangeleverd door de gebruiker (zoals een afbeelding aangeleverd door de gebruiker).
3.3.9 Toegankelijk aanmelden
(WCAG 2.2 Niveau AAA)
 • Een cognitieve functietest (zoals het herinneren van een paswoord of het oplossen van een puzzel) is niet nodig voor geen enkele stap van een authentificatieproces tenzij de cognitieve functietest op een manier kan omzeilt worden of kan uitgevoerd worden met de hulp van een ander mechanisme.

Robuust
Inhoud moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Richtlijn 4.1
Compatibel: maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën

Succescriteria WebAIM's aanbevelingen
4.1.1 Parsen
(Niveau A)
4.1.2 Naam, rol, waarde
(Niveau A)
 • Markup is gebruikt op een manier die toegankelijkheid vergemakkelijkt. Dit omvat het volgen van de HTML/XHTML specificatie en het gepast gebruik van formulieren, formulierlabels, frame titels, etc.
 • ARIA is gepast gebruikt om de toegankelijkheid te verbeteren waar HTML te kort schiet.
4.1.3 Statusboodschappen
(WCAG 2.1 Niveau AA)
 • Als een belangrijke statusboodschap wordt gepresenteerd en de focus niet op die boodschap wordt gezet, moet de boodschap aan screenreader gebruikers worden aangekondigd. Dit gebeurt typisch via een ARIA alert of een live region.

Reacties

Reageer als eerste