2.5.2 Tekstversie is beschikbaar

De informatie uit een geluidsbestand of video moet ook op een alternatieve manier beschikbaar zijn. Wie het geluid niet hoort, moet de auditieve informatie kunnen lezen. Wie het beeld niet kan zien, moet ofwel tekstueel ofwel auditief informatie krijgen over wat er te zien is.

De tekstversie kunt u op dezelfde pagina plaatsen ofwel linkt u naar een aparte pagina. Zorg ervoor dat uit de link blijkt dat het om een tekstversie gaat.

Geluidsbestand (vb. muziek, podcast)

Voorzie een tekstuele weergave van alle hoorbare informatie. Geef weer wie wat zegt en beschrijf ook andere geluiden zoals gelach, applaus enz.

Voorbeeld: radiospot van Luisterpunt

Video zonder geluid (vb. instructiefilmpje, screencast)

Voorzie een tekstuele weergave van alle zichtbare informatie. Beschrijf tekstueel wat er te zien is.

Een alternatieve oplossing is audiodescriptie: voeg een geluidsspoor toe aan de video waarin u vertelt wat er te zien is.

Video met geluid

Voorzie een tekstversie of maak gebruik van de techniek van audiodescriptie. Dit betekent dat u tijdens de stiltes in de video gesproken informatie geeft over wat er te zien is.

Voorbeeld van video met een tekstversie: Leertijd, bakker.

Voorbeelden van video met audiodescriptie

Zelf testen

Ga na of er op de website video of geluidsbestanden zijn geplaatst.
Luister naar het geluidsbestand of bekijk de video.

  1. Is alle hoorbare informatie in de tekstuele versie beschikbaar?
  2. Is alle zichtbare informatie tekstueel of auditief beschikbaar?
  3. Is het verband tussen het audio/videobestand en de alternatieve versie duidelijk?

    • Ja op alle drie de vragen; dan is aan dit ijkpunt voldaan.

    • Nee op een of meer vragen; pas uw website aan.