Algemene voorwaarden

Eigendomsrechten

 1. AnySurfer, AnySurfer Plus, AnySurfer+, AnySurfer@Home en BlindSurfer zijn geregistreerde merknamen van Blindenzorg Licht en Liefde. Het gebruik ervan door derden is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming vooraf.
 2. Het AnySurferlogo, de labels AnySurfer, AnySurfer Plus en AnySurfer@Home en het BlindSurferlogo zijn geregistreerde beeldmerken van Blindenzorg Licht en Liefde. Het gebruik ervan door derden is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming vooraf van Blindenzorg Licht en Liefde.
 3. De AnySurfer checklist en –ijkpunten en de BlindSurfer webtoegankelijkheidsrichtlijnen zijn het intellectuele eigendom van Blindenzorg Licht en Liefde. Publicatie of verspreiding ervan door derden is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Blindenzorg Licht en Liefde.
 4. De vormgeving, domeinnamen en inhoud van de website http://www.anysurfer.be inclusief alle subdomeinen zijn het intellectuele eigendom van Blindenzorg Licht en Liefde. Publicatie of verspreiding ervan door derden is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Blindenzorg Licht en Liefde.

De AnySurferaudit en de AnySurfervalidatie

 1. De resultaten van een AnySurferaudit worden aan de klant ter beschikking gesteld via een auditrapport dat een beeld schetst van de mate van toegankelijkheid en dat suggesties aanbiedt ter verbetering.
 2. De aanvraag van een AnySurfervalidatie dient te gebeuren uiterlijk drie maanden na aflevering van het auditrapport. Hierop kunnen uitzonderingen gemaakt worden voor complexe of uitgebreide websites. Blindenzorg Licht en Liefde beslist over het al dan niet toestaan van een verlenging van deze termijn.
 3. De resultaten van een AnySurfervalidatie worden aan de klant ter beschikking gesteld via een validatierapport dat een beeld schetst van de mate van toegankelijkheid en dat vermeldt of de site het AnySurferlabel mag dragen.
 4. Blijkt uit het eerste validatierapport dat de site nog niet in aanmerking komt voor het AnySurferlabel, dan kunt u na bijkomende aanpassingen een tweede validatie aanvragen. Is het resultaat van dat tweede validatierapport nog steeds negatief en wilt u na aanpassingen een derde validatie aanvragen, dan zal opnieuw hetzelfde bedrag gefactureerd worden als voor de eerste validatie. Een eventuele vierde validatie is dan weer in de prijs begrepen.
 5. Een AnySurfervalidatie kan enkel resulteren in de toekenning van een AnySurferlabel als er niet meer dan zes maanden verstrijken tussen de uitvoering van de eerste validatie en de aflevering van een foutloos validatierapport.
 6. Blindenzorg Licht en Liefde voert iedere audit en validatie naar best vermogen uit en staat garant voor een professionele dienstverlening, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten.
 7. Blindenzorg Licht en Liefde heeft het recht om de aanvraag van een AnySurferaudit of -validatie te weigeren.

De labels AnySurfer, AnySurfer Plus en AnySurfer@Home

 1. De labels AnySurfer, AnySurfer Plus en AnySurfer@Home mogen enkel op de homepage van een website geplaatst worden na een AnySurfervalidatie waaruit blijkt dat de site aan alle ijkpunten van de checklist voldoet en met uitdrukkelijke toestemming van Blindenzorg Licht en Liefde.
 2. Bij de labeluitreiking ontvangt u instructies om het AnySurferlabel op uw site te plaatsen. Deze moeten strikt gerespecteerd worden.
 3. De toestemming tot gebruik van de labels AnySurfer, AnySurfer Plus en AnySurfer@Home op een website kan op elk ogenblik door Blindenzorg Licht en Liefde opgeheven worden. Dit zal gebeuren als de site niet langer aan alle ijkpunten van de AnySurfer checklist voldoet. AnySurfer kan onaangekondigde controles uitvoeren en bezoekers kunnen ons gemaakte fouten tegen de ijkpunten melden. Wij brengen u op de hoogte als we een probleem vaststellen en stellen een redelijke termijn voor waarbinnen de noodzakelijke aanpassingen gemaakt kunnen worden. Gebeuren deze niet, dan verliest de website het label. Hierna is het starten van een nieuwe aanvraag de enige mogelijkheid om het label opnieuw te verwerven.
 4. Het AnySurferlabel is geldig voor een periode van twee jaar.