Het AnySurfer label

Als u bij het bouwen van een website de AnySurfer checklist volgt, is uw site toegankelijk voor iedereen, inclusief mensen met een handicap. Wilt u uw werk laten controleren en formeel het AnySurfer kwaliteitslabel voor toegankelijke websites behalen dan leest u daar in deze rubriek alles over.

Bijna alle websites komen in aanmerking voor het label, maar lees toch even de startvoorwaarden door. Vervolgens zijn er drie mogelijke trajecten om het label te behalen. U denkt best zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces aan toegankelijkheid.

Deze rubriek bevat ook een overzicht van websites die het label hebben behaald.

Toegankelijkheid eindigt niet bij het toekennen van het label. Hou rekening met de checklist bij elke wijziging. Het label is twee jaar geldig. Meer over de geldigheid van het label en andere algemene voorwaarden.