Workshop

De workshop is een optionele dienst binnen een labelingstraject. Het meest geschikte moment is vóór de audit.

We overlopen samen uw website en de toegankelijkheidsproblemen die we tegenkomen. We tonen u wat de problemen zijn en voor wie het belangrijk is dat u ze oplost. Hoe surfen gebruikers van hulpmiddelen (braille, spraakweergave, vergroting, enz.) op uw website? We bespreken ook mogelijke oplossingen. Zo krijgt u een goed inzicht in de mate van toegankelijkheid van uw bestaande website.

Deze workshop kunt u ook aanvragen na de audit en is dan vooral bedoeld voor complexe websites of websites waar veel mensen bij betrokken zijn. Of wanneer het auditrapport veel vragen oproept. Dan ligt de focus op het oplossen van de problemen uit het auditrapport.

Praktisch

De workshop vindt plaats in ons kantoor en duurt ongeveer 2 uur.