u bent hier

Algemene voorwaarden

Geldigheid van het AnySurferlabel

Een statuspagina is twee jaar geldig

Jouw website zal veranderen. Je moet dus ook rekening houden met toegankelijkheid als je nieuwe inhoud toevoegt. Daarom moeten we je website opnieuw testen na maximaal twee jaar. Drie maanden voor de vervaldatum nemen we contact met je op en stellen we voor om het label te verlengen.

Je hebt drie mogelijkheden:

  • Je vraagt een validatie aan en voert eventueel aanpassingen uit om het label voor twee jaren te verlengen. De toegankelijkheidsproblemen die aan het licht komen tijdens de validatie moeten uiterlijk op de vervaldatum zijn doorgevoerd. Indien je geen actie onderneemt of wanneer de website op de vervaldatum nog toegankelijkheidsproblemen vertoont, moet je het label verwijderen.
  • Er staat een nieuwe website op de planning. Je vraagt een begeleidingstraject aan zodat de nieuwe site live kan gaan met het label.
  • Je doet niets en op de vervaldatum verwijder je het label van je website.

De gemiddelde website heeft een levensduur van enkele jaren en verandert inhoudelijk snel. Steekproeven tonen aan dat gelabelde websites na verloop van tijd niet langer voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten. Daarom moet je elke twee jaar slagen voor een validatie. Op die manier garanderen we toegankelijkheid op lange termijn.

Uitzondering: de status 'Bezig met aanpassingen' is zes maanden geldig. Daarmee willen we ervoor zorgen dat je website snel een minimumniveau van toegankelijkheid krijgt.

Grote veranderingen

Ondergaat je website grote veranderingen? Laat het ons op tijd weten zodat ook het nieuwe gedeelte toegankelijk is en de continuïteit van je label niet in het gedrang komt.

Het behalen van het AnySurferlabel is geen eindpunt. Blijf de ijkpunten toepassen bij elke wijziging of uitbreiding aan de website. AnySurfer kan onaangekondigde controles uitvoeren. Bezoekers kunnen ons ook toegankelijkheidsproblemen melden. Als we een toegankelijkheidsprobleem vaststellen op een gelabelde site moet het binnen de maand worden opgelost. Gebeurt dat niet, dan trekken we het label in.

Eigendomsrechten

  • AnySurfer, AnySurfer Plus, AnySurfer+, AnySurfer@Home en BlindSurfer zijn geregistreerde merknamen van Blindenzorg Licht en Liefde. Het gebruik ervan door derden is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming vooraf.
  • Het AnySurferlogo, de labels AnySurfer, AnySurfer Plus en AnySurfer@Home en het BlindSurferlogo zijn geregistreerde beeldmerken van Blindenzorg Licht en Liefde. Het gebruik ervan door derden is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming vooraf van Blindenzorg Licht en Liefde.
  • De AnySurfer checklist en -ijkpunten en de BlindSurfer webtoegankelijkheidsrichtlijnen zijn het intellectuele eigendom van Blindenzorg Licht en Liefde. Publicatie of verspreiding ervan door derden is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Blindenzorg Licht en Liefde.
  • De vormgeving, domeinnamen en inhoud van de website http://www.anysurfer.be (inclusief alle subdomeinen) zijn het intellectuele eigendom van Blindenzorg Licht en Liefde. Publicatie of verspreiding ervan door derden is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Blindenzorg Licht en Liefde.