Website

çavaria

Toegankelijkheidsniveau:

WCAG 2.1 AA

Laatste controle:


Thema's

AnySurfer testte de toegankelijkheid aan de hand van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) niveau AA. Een website krijgt een statuspagina zodra ze voldoet aan het laagste niveau (A). Er kan dus nog ruimte zijn voor verbetering. We rapporteren op deze statuspagina niet over elk WCAG succescriterium maar bundelen de opmerkingen in zelfgekozen thema's. Als één of meerdere thema's op "niet ok" staan, voldoet de website aan WCAG niveau A maar (nog) niet aan niveau AA.

 • Meerdere interactiemethodes

  Ok

  Laatste controle: 11/01/2023

 • Navigatie en oriëntatie

  Ok

  Laatste controle

 • Contrast en leesbaarheid

  Ok

  Laatste controle: 15/12/2022

 • Structuur en semantiek

  Ok

  Laatste controle: 15/12/2022

 • Beweging en knipperingen

  Ok

  Laatste controle

 • Taalgebruik

  Ok

  Laatste controle

 • Tekstalternatieven

  Ok

  Laatste controle: 15/12/2022

 • Voorspelbaarheid en consistentie

  Ok

  Laatste controle

 • Foutpreventie en tijd

  Ok

  Laatste controle: 15/12/2022

 • PDF en andere documenten

  Ok

  Laatste controle: 15/12/2022


Opmerkingen

De alternatieve teksten van afbeeldingen konden niet geoptimaliseerd worden vanwege technische redenen. Dit kan moeilijkheden voor screenreadergebruikers veroorzaken.