Website

APEF asbl

Toegankelijkheidsniveau:

WCAG 2.0 A

Laatste controle:


Thema's

AnySurfer testte deze website op de Web Content Accessibility Guidelines. De testcriteria zijn gebundeld in 10 thema's met een status van Ok, Niet ok of Niet van toepassing.

 • Meerdere interactiemethodes

  Niet beoordeeld

  Nog niet nagekeken

 • Navigatie en oriëntatie

  Niet beoordeeld

  Nog niet nagekeken

 • Contrast en leesbaarheid

  Niet beoordeeld

  Nog niet nagekeken

 • Structuur en semantiek

  Niet beoordeeld

  Nog niet nagekeken

 • Beweging en knipperingen

  Niet beoordeeld

  Nog niet nagekeken

 • Taalgebruik

  Niet beoordeeld

  Nog niet nagekeken

 • Tekstalternatieven

  Niet beoordeeld

  Nog niet nagekeken

 • Voorspelbaarheid en consistentie

  Niet beoordeeld

  Nog niet nagekeken

 • Foutpreventie en tijd

  Niet beoordeeld

  Nog niet nagekeken

 • PDF en andere documenten

  Niet beoordeeld

  Nog niet nagekeken


Feedbackformulier

Heb je een toegankelijkheidsprobleem op deze website? Laat het ons dan weten. Liefst met gedetailleerde stappen om het probleem te reproduceren. We onderzoeken het en vragen de website-eigenaar om het op te lossen.

We gaan enkel in op toegankelijkheidsproblemen. Stel andere vragen rechtstreeks aan de website-eigenaar.