Website

Brussel

Toegankelijkheidsniveau:

WCAG 2.1 AA

Laatste controle:


Thema's

AnySurfer testte de toegankelijkheid aan de hand van de Web Content Accessibility Guidelines. Om de status overzichtelijker te houden, hebben wij de tests gebundeld in 10 thema's.

 • Meerdere interactiemethodes

  Ok

  Laatste controle

 • Navigatie en oriëntatie

  Ok

  Laatste controle: 04/06/2020

 • Contrast en leesbaarheid

  Ok

  Laatste controle: 04/06/2020

 • Structuur en semantiek

  Ok

  Laatste controle

 • Beweging en knipperingen

  Ok

  Laatste controle

 • Taalgebruik

  Ok

  Laatste controle

 • Tekstalternatieven

  Ok

  Laatste controle: 04/06/2020

 • Voorspelbaarheid en consistentie

  Ok

  Laatste controle

 • Foutpreventie en tijd

  Ok

  Laatste controle

 • PDF en andere documenten

  Ok

  Laatste controle


Opmerkingen

De pagina's op E-loket en de Afspraak maken vallen buiten de scope en bevatten mogelijk nog toegankelijkheidsproblemen.