Website

Portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Toegankelijkheidsniveau:

WCAG 2.1 AA

Laatste controle:

Website adres:

http://be.brussels


Thema's

AnySurfer testte de toegankelijkheid aan de hand van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) niveau AA. Een website krijgt een statuspagina zodra ze voldoet aan het laagste niveau (A). Er kan dus nog ruimte zijn voor verbetering. We rapporteren op deze statuspagina niet over elk WCAG succescriterium maar bundelen de opmerkingen in zelfgekozen thema's. Als één of meerdere thema's op "niet ok" staan, voldoet de website aan WCAG niveau A maar (nog) niet aan niveau AA.

 • Meerdere interactiemethodes

  Niet beoordeeld

  Laatste controle: 27/02/2020

 • Navigatie en oriëntatie

  Niet beoordeeld

  Nog niet nagekeken

 • Contrast en leesbaarheid

  Niet beoordeeld

  Laatste controle: 27/02/2020

 • Structuur en semantiek

  Niet beoordeeld

  Nog niet nagekeken

 • Beweging en knipperingen

  Niet beoordeeld

  Nog niet nagekeken

 • Taalgebruik

  Niet beoordeeld

  Nog niet nagekeken

 • Tekstalternatieven

  Niet ok

  Laatste controle: 27/02/2020

 • Voorspelbaarheid en consistentie

  Niet beoordeeld

  Laatste controle: 27/02/2020

 • Foutpreventie en tijd

  Niet beoordeeld

  Nog niet nagekeken

 • PDF en andere documenten

  Niet beoordeeld

  Nog niet nagekeken