Website

Wommelgem

Toegankelijkheidsniveau:

WCAG 2.1 AA

Laatste controle:


Thema's

AnySurfer testte deze website op de Web Content Accessibility Guidelines. De testcriteria zijn gebundeld in 10 thema's met een status van Ok, Niet ok of Niet van toepassing.

 • Meerdere interactiemethodes

  Ok

  Laatste controle: 16/12/2020

 • Navigatie en oriëntatie

  Ok

  Laatste controle

 • Contrast en leesbaarheid

  Ok

  Laatste controle: 30/09/2020

 • Structuur en semantiek

  Ok

  Laatste controle: 30/09/2020

 • Beweging en knipperingen

  Ok

  Laatste controle

 • Taalgebruik

  Ok

  Laatste controle: 30/09/2020

 • Tekstalternatieven

  Ok

  Laatste controle: 16/12/2020

 • Voorspelbaarheid en consistentie

  Ok

  Laatste controle

 • Foutpreventie en tijd

  Ok

  Laatste controle: 16/12/2020

 • PDF en andere documenten

  Ok

  Laatste controle: 30/09/2020


Feedbackformulier

Heb je een toegankelijkheidsprobleem op deze website? Laat het ons dan weten. Liefst met gedetailleerde stappen om het probleem te reproduceren. We onderzoeken het en vragen de website-eigenaar om het op te lossen.

We gaan enkel in op toegankelijkheidsproblemen. Stel andere vragen rechtstreeks aan de website-eigenaar.