Waarom zou u uw website toegankelijk maken?

Om niemand uit te sluiten

Op een toegankelijke site kan iedereen informatie vinden en lezen. Zo geeft u gelijke mogelijkheden op het web en helpt u de digitale kloof te verkleinen. Toegankelijkheid is onmisbaar voor vele bezoekers en nuttig voor iedereen. Deze video's tonen hoe belangrijk toegankelijkheid is voor allerlei mensen in allerlei situaties.

Uw website toegankelijk maken helpt niet alleen mensen met een fysieke beperking toegang te krijgen tot uw informatie en diensten. Ook heel wat mensen zonder handicap hebben er baat bij. 

Om technische redenen

Toegankelijkheidsrichtlijnen komen grotendeels neer op het volgen van webstandaarden. Dat brengt verschillende voordelen met zich mee.

 • Tijdsbesparing: het onderhouden, vernieuwen of doorgeven van een website neemt minder tijd in beslag als die toegankelijk is, onder andere door het scheiden van vormgeving (CSS) en inhoud (HTML).
 • Compatibiliteit: uw website is bruikbaar op meerdere besturingssystemen, browsers en toestellen. Ze volgen dezelfde standaarden.
 • Snelheid en serverbelasting: uw code is overzichtelijk en compact. Pagina’s laden sneller in en de server wordt minder belast.

Om financiële redenen 

Op een commerciële site doen meer bezoekers een aankoop omdat ze niet met obstakels geconfronteerd worden. U bespaart bovendien kosten door uw gebruikers zelfstandiger te maken. Ze doen minder beroep op uw helpdesk, klantenservice en baliemedewerkers. Verder zijn de uitgaven voor onderhoud ook lager.

Door het verbeteren van de toegankelijkheid van uw site vinden en gebruiken meer mensen de website. Veel inspanningen voor toegankelijkheid komen namelijk overeen met die voor zoekmachine optimalisatie. SEO leidt tot een toename van het aantal bezoekers en vergroot uw marktaandeel

De aandachtspunten die helpen om beter te scoren in zoekmachines komen grotendeels overeen met die voor toegankelijkheid:

 • Hiërarchisch gestructureerde koppen (en andere semantische informatie) helpen screenreaders om de pagina te structureren. Sleutelwoorden in deze tags krijgen voor zoekmachines ook extra relevantie.
 • De sleutelwoorden in paginatitels zijn extra relevant. Maak ze dus betekenisvol.
 • Linkteksten moeten het doel van de link duidelijk maken voor de bezoeker maar de sleutelwoorden zijn ook erg belangrijk voor de indexering.
 • Alt-teksten voor afbeeldingen vertellen blinden wat er te zien is, maar ook zoekmachines zijn blind.
 • Doven en slechthorenden hebben nood aan een tekstversie en ondertitels bij filmpjes. Zoekmachines zijn ook doof.
 • tekst in afbeeldingen kan moeilijk worden geïndexeerd en niet voorgelezen door screenreaders
 • Valide broncode helpt zoekmachines en andere hulpmiddelen om de pagina correct te interpreteren
 • taalaanduiding
 • CSS enkel voor vormgeving, niet voor het overbrengen van informatie met bijvoorbeeld achtergrondafbeeldingen of kleur

Om te voldoen aan de wet

logo Verenigde NatiesHet verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van de Verenigde Naties stelt dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als iedereen. Hierin wordt ook het recht op toegang tot informatie via het internet benadrukt. Wanneer er geen of onvoldoende aanpassingen zijn gedaan om mensen met een handicap dezelfde toegang tot informatie en diensten te geven, is er sprake van discriminatie.

logo België.beBelgië heeft in juli 2009 dit VN-verdrag geratificeerd. Dit leidde helaas nog niet tot concrete wetgeving die bedrijven en overheden verplicht de toegankelijkheidsrichtlijnen toe te passen bij het bouwen van websites. Er is wel de federale wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie:

Het ontbreken van redelijke aanpassingen voor de persoon met een handicap vormt een discriminatie in de zin van deze wet. Elke vorm van directe of indirecte discriminatie is verboden bij: het leveren of het ter beschikking stellen van goederen en diensten aan het publiek;

Logo W3C

De Web Content Accessibility Guidelines zijn de standaard voor toegankelijke websites en digitale documenten. De standaard is ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C) en wordt vaak aangeduid met de afkorting WCAG. De huidige versie, WCAG 2.0, is gepubliceerd in december 2008. Nederlandse vertaling van WCAG 2.0.

In België is de AnySurfer checklist een de facto standaard. Deze komt overeen met niveau A van WCAG 2.0.

Op de site van stichting Accessibility.nl staat een artikel over wetgeving dat meer aandacht heeft voor de Europese situatie.

Meer lezen

Het W3C heeft deze verschillende business cases meer in detail beschreven op de pagina Developing a Web Accessibility Business Case for Your Organization.