u bent hier

Foutpreventie en tijd

Toegankelijke formuliervalidatie

Toegankelijke webformulieren zijn belangrijk om vlot te communiceren met je doelpubliek. Een essentiëel element hierin is een toegankelijke formuliervalidatie.

Verbind labels met formuliervelden

Formulieren bestaan enerzijds uit formuliervelden (zoals invoervelden, keuzerondjes, aankruisvakjes en keuzelijsten) en anderzijds uit instructies of labels, die informatie geven bij het veld.

Verbind elk veld met het bijhorende label met behulp van het label-element.