u bent hier

Structuur en semantiek

Wat is ARIA?

ARIA-attributen verrijken de semantiek van een complexe webcomponent voor screenreaders en andere assistive technologies.

Aria-label en aria-labelledby

Twee attributen die in de accessibility tree namen van componenten toevoegen of wijzigen.

ARIA status en eigenschappen

Er zijn heel wat ARIA-attributen om de status en eigenschappen te bepalen van componenten in de accessibility tree.

Het ARIA role attribuut

Het ARIA-attribuut role bepaalt de rol van een component in de accessibility tree.

Verborgen tekst

Er zijn verschillende technieken om tekst of onderdelen van een website (tijdelijk) te verbergen. Kies de juiste techniek afhankelijk voor wie de onderdelen bedoeld zijn.

Semantiek

Het volstaat niet om visueel aan te duiden wat een kop of een lijst is. Gebruik de structuurelementen die HTML biedt voor het markeren van koppen en lijsten.