u bent hier

In de accessibility tree heeft een component niet enkel een rol, maar ook statussen en eigenschappen. Ook deze waarden kan je in de accessibility tree toevoegen of wijzigen via ARIA-attributen. Deze beginnen altijd met "aria-".

Een voorbeeld van een eigenschap is aria-haspopup="true". Als je deze status toevoegt in de accessibility tree voor een link die een submenu heeft, zal de screenreader dit ook aankondigen aan de blinde gebruiker. ARIA biedt dus een manie rom informatie te geven die visueel duidelijk is maar die niet waarneembaar is door screenreadergebruikers.

Een voorbeeld van een status is aria-expanded="true". Daarmee geef je aan dat het submenu op dit moment is uitgeklapt. Het verschil met een eigenschap is dat een status vaker verandert. Als het submenu dichtklapt, moet je ook in de accessibility tree deze status aanpassen naar aria-expanded="false". How to toggle ARIA values with Javascript?

Componenten in de accessibility tree hebben ook een naam.


Reacties

Reageer als eerste