2.3.2 Complexe afbeeldingen zijn tekstueel beschreven

Complexe afbeeldingen zijn afbeeldingen die zoveel informatie bevatten dat de alternatieve tekst niet volstaat. Enkele veel voorkomende voorbeelden zijn:

 • Organogrammen
 • Kaarten en routeplannen
 • Grafieken en schema's
 • Gescande artikels
 • Affiches
 • Screenshots

U hoeft complexe afbeeldingen niet te weren, voor de meeste bezoekers zijn ze immers een handige hulp. Wie echter niet (goed) ziet, heeft een tekstuele beschrijving nodig. Die beschrijving mag u boven of onder de afbeelding plaatsen. U kan ook een link naar een afzonderlijke pagina maken waar de beschrijving te lezen is.

Organogram

Als de alt-tekst van een organogram "Organogram OCMW Brussel" luidt, heeft een blinde bezoeker nog geen idee van de structuur van het OCMW. Het organogram moet daarom ook woordelijk beschreven worden. Ook het gebruik van HTML-lijsten kan de structuur van een organigram inzichtelijker maken.

Liggingsplan

Het is niet nodig om een liggingsplan in detail te beschrijven. Het doel van een liggingsplan is mensen de weg wijzen naar een plaats, en dat kan ook in enkele volzinnen. Voor de meeste plannen volstaat het om te vermelden dat het gebouw zich bevindt op het kruispunt van straat x en y en dat bushalte z op vijftig meter afstand ligt. Daarnaast is het een goed idee om te beschrijven hoe de plaats het best bereikt kan worden met het openbaar vervoer, vanaf het dichtsbijzijnde NMBS-station.

Andere voorbeelden

Ook afbeeldingen die tekstuele informatie bevatten, vallen in de categorie complexe afbeeldingen als de tekst te lang is om in de alt-tekst te herhalen. We denken dan aan een affiche die naast grafisch materiaal ook informatie biedt over plaats, tijdstip en eventueel kostprijs van een evenement. Herhaal deze tekst boven of onder de afbeelding zodat iedereen (ook een zoekmachine) de tekst kan lezen.

Een tekst die als beeld wordt ingescand, is niet toegankelijk. Pas tekstherkenning (OCR) toe om de tekst uit de afbeelding te halen.

Opmerking

Voor een lange tekstuele beschrijving bestaat er in html het longdesc-attribuut. De browserondersteuning en zelfs de ondersteuning in screenreaders is hiervoor echter zo beperkt dat we het gebruik van dit attribuut afraden. Met een gewone tekstlink naar de lange beschrijving is ze bereikbaar voor iedereen, ook voor een zoekmachine.

Zelf testen

Ga na of er op de website complexe afbeeldingen staan.

 • Ga na of er vlakbij (een link naar) een lange beschrijving staat.
  • Als een link gebruikt is ga dan na of de linktekst duidelijk maakt dat het om een alternatief voor de complexe afbeelding gaat.
 • Ga na of de tekstuele beschrijving een volledig en correct equivalent is.
 • Is aan de bovenstaande voorwaarden voldaan?
  • Ja; dan is aan dit ijkpunt voldaan.
  • Nee; pas uw website aan.