2.4.1 Tabel is bruikbaar na linearisatie

Linearisatie betekent dat de tabel rij per rij gelezen wordt en daarbinnen cel per cel. Dus eerst rij 1 van links naar rechts, dan rij 2 van links naar rechts enz. Dit is ook de volgorde waarin de gegevens in de HTML-code staan. Als u elk gegeven in een eigen cel zet, is er doorgaans geen probleem met de linearisatie.

Voorbeeld (niet goed)

In deze tabel met permanenties van de sociale dienst staat niet elk gegeven in een eigen cel. Er treedt een linearisatieprobleem op omdat eerst alle dagen worden gelezen en vervolgens alle uren. Als je geen visueel overzicht hebt, weet je niet welke uren bij welke dag horen.

Als we deze tabel cel per cel lezen, is dit de volgorde:

Permanenties sociale Dienst
Vankeirsbilck Sophie
Viaene Wendy
Dujardyn Didier
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
9-12u en 16-17u
9-12u en 16-17u
9-12u en 16-18u
9-12u
9-12u en 16-17u
9-12u en 16-17u
9-12u
9-12u en 16-18u
9-12u
15-17u
15-17u
16-17u
16-18u
14.30-16u

Verbetering

Deze tabel is veel overzichtelijker omdat elk gegeven in zijn eigen cel is geplaatst. Dit is een voldoende oplossing omdat er slechts drie kolommen met gegevens zijn. Wilt u de gegevens van meer personen naast elkaar tonen, dan is het wellicht het meest overzichtelijk om de tabel op te splitsen en de gegevens van elke persoon in een aparte tabel te tonen.

Opmerking

In sommige gevallen is het voor de linearisatie beter om de tabel niet verticaal maar horizontaal op te bouwen.
De hoofdingen staan dan in de eerste kolom i.p.v. in de eerste rij.

Zelf testen

Ga na of de informatie in een tabel logisch en samenhangend blijft als de tabel lineair wordt weergegeven.

Web Developer toolbar in Firefox:

 • CSS > disable styles > all styles
 • Miscellaneous > Linearize page.
 • Is de informatie nog logisch en samenhangend?
  • Ja; dan is aan dit ijkpunt voldaan.
  • Nee; pas uw website aan.

Wave toolbar voor Firefox:

 • Text only
 • Is de informatie nog logisch en samenhangend?
  • Ja; dan is aan dit ijkpunt voldaan.
  • Nee; pas uw website aan.