3.1.1 Links zijn zichtbaar te onderscheiden

Het volstaat niet om hyperlinks in doorlopende tekst aan te duiden met een afwijkende tekstkleur. Wie kleurenblind is of een monochroom beeldscherm gebruikt, moet de hyperlinks ook kunnen herkennen op basis van een ander tekstkenmerk. Onderstreping is hiervoor het best geschikt.

Wanneer de links onderstreept zijn (of door een ander tekstkenmerk zich onderscheiden van de rest van de tekst) zorg er dan voor dat dit tekstkenmerk ook alleen voor links wordt gebruikt.

Het is niet noodzakelijk om voor actieve of bezochte hyperlinks een ander tekstkenmerk te gebruiken. Wel is het sterk aan te raden om het aanklikvlak van een link duidelijk te maken door on hover een achtergrondkleur of kader te tonen. Dit helpt mensen (met een motorische beperking) om te zien of ze de juiste link aanklikken.

Voorbeeld (niet goed)

De links in de lopende tekst zijn niet onderstreept.

Een afbeelding van een paragraaf op internetjournalistiek met rode links in doorlopende zwarte tekst, getoond in kleur en in grijswaarden.

Voorbeeld (goed)

De links zijn zichtbaar te onderscheiden doordat ze in een herkenbaar navigatieblok staan.

Screenshot

niet onderstreepte links in een herkenbaar navigatieblok

Onderstaande links zijn te onderscheiden van de lopende tekst omdat ze onderstreept zijn.

Screenshot

screenshot onderstreepte links in een paragraaf

Zelf testen

  1. Bekijk de links in de tekst, zijn ze onderlijnd of op een andere manier (anders dan kleur) te onderscheiden van de andere tekst?
    • Ja, ga naar vraag 2.
    • Nee, pas uw website aan.
  2. Is het tekstkenmerk dat gebruikt is om links te onderscheiden ook gebruikt voor andere tekst (zoals koppen of belangrijke tekst)?
    • Nee, aan het ijkpunt is voldaan.
    • Ja, pas uw website aan.