5.4 PDF-bestanden

De toegankelijkheidsprincipes voor websites kunt u ook toepassen op PDF-bestanden. Het eindresultaat hangt af van de toegankelijkheid van het originele document en van de software waarmee het PDF-bestand werd aangemaakt. Om deze pagina niet te lang te maken, is er een apart artikel over de toegankelijkheid van PDF-bestanden.

Tot nader order behoudt AnySurfer het standpunt dat een PDF-bestand eenvoudig omgezet kan worden naar tekst zonder verlies van informatie en behoud van een logische leesvolgorde.

Problemen verhelpen

  • Onderzoek of PDF wel het meest geschikte bestandsformaat is voor het document. Indien mogelijk en wenselijk maakt u er een gewone webpagina van.
  • Als u nog over het document beschikt in het originele bestandsformaat (voordat het naar PDF werd geconverteerd) kunt u nagaan of er opmaakfouten in zitten. Zoja, herstel ze en converteer opnieuw naar PDF.
  • Als u over Acrobat Professional beschikt, kunt u de toegankelijkheid van het PDF-document verbeteren zonder dat u over het brondocument hoeft te beschikken.

Indien dit niet lukt, voorzie dan een alternatief in HTML voor dit PDF-document.

AnySurfer volgt de ontwikkelingen uiteraard op. We gaan er vanuit dat ons standpunt over PDF-toegankelijkheid in de toekomst zal bijgestuurd worden.

Zelf testen

De manier waarop screenreaders een PDF-document lezen, is te vergelijken met de functie 'Opslaan als tekstbestand' van Adobe Reader:

  • Open het PDF-bestand in Adobe Reader 7.0 of hoger
  • Kies 'Bestand > Opslaan als tekstbestand'
  • Open het tekstbestand in Kladblok of een andere teksteditor en ga na of alle informatie uit het PDF-bestand aanwezig is en in de juiste volgorde staat.

In volgende gevallen is niet aan dit ijkpunt voldaan:

  • Het tekstbestand is leeg.
  • Het tekstbestand bevat vooral vreemde karakters en/of veel overbodige lijnsprongen.
  • De volgorde van de tekst klopt niet en is niet logisch.
  • Slechts een gedeelte van de informatie uit het PDF-document is terug te vinden in het tekstbestand.